Tầm nhìn

Tổ chức lớp tập huấn về công tác bảo vệ môi trường trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch tại Lào Cai

17:03, 09 Tháng Sáu 2016

(DSX)- Lớp tập huấn về công tác bảo vệ môi trường trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch dự kiến tổ chức từ ngày 20-22/7/2016, tại thành phố Lào Cai dưới sự chủ trì của Trường Cán bộ quản lý VHTTDL phối hợp cùng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường; Sở VHTTDL tỉnh Lào Cai.

Thành phố Lào Cai. Ảnh: laocai.gov.vn

Theo Quyết định số 1817/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch việc tổ chức lớp tập huấn nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ ở cơ sở, các ban quản lý di tích, ban quản lý khu, điểm du lịch, các tổ chức, cá nhân tham gia kinh doanh trong lĩnh vực du lịch, dịch vụ và cộng đồng dân cư về công tác bảo vệ môi trường và góp phần bồi dưỡng kiến thức chuyên môn trong công tác quản lý bảo vệ môi trường trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch, tập trung vào hoạt động du lịch, tổ chức lễ hội, bảo vệ và phát huy giá trị di tích nhằm hướng đến mục tiêu phát triển bền vững.

Khung chương trình tập huấn gồm các chuyên đề: Những vấn đề cơ bản về môi trường nói chung và bảo vệ môi trường trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch; Những quy định của pháp luật, trách nhiệm và nghĩa vụ bảo vệ môi trường của tổ chức, cá nhân trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch; Vai trò của công tác bảo vệ môi trường đối với hoạt động tổ chức lễ hội, phát triển du lịch bền vững, bảo vệ phát huy giá trị di tích; Xây dựng kế hoạch bảo vệ môi trường hoặc lồng ghép nội dung về bảo vệ môi trường trong kế hoạch tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch theo quy định của pháp luật; Kinh nghiệm công tác bảo vệ môi trường trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch từ thực tiễn của các địa phương (nơi tổ chức tập huấn).

Ngoài ra, Ban tổ chức sẽ tổ chức cho học viên đi nghiên cứu thực tế và học tập kinh nghiệm bảo vệ môi trường tại một số điển hình trong hoạt động bảo vệ môi trường du lịch, lễ hội và di tích của tỉnh Lào Cai.

Gia Huệ

Tin liên quan