Tầm nhìn

Điện Biên sẽ trở thành một trọng điểm du lịch của quốc gia trong tương lai

15:11, 30 Tháng Ba 2016

(DSX)- Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Điện Biên Phủ - Pá Khoang đến năm 2020 tầm nhìn đến 2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt là định hướng quan trọng để tỉnh Điện Biên phát triển du lịch trong thời gian tới.

Điện Biên sẽ trở thành một trọng điểm du lịch của quốc gia trong tương lai. Ảnh minh họa

Là vùng phên giậu vững chắc của Tổ quốc, nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên đã có nhiều đóng góp to lớn trong các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc bảo vệ đất nước. Đặc biệt trên mảnh đất này, cách đây hơn 60 năm đã diễn ra Chiến dịch Điện Biên Phủ lịch sử với chiến thắng “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” góp phần quyết định vào thắng lợi hoàn toàn của quân và dân ta trong công cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. Từ một tỉnh biên giới rất khó khăn nhưng phát huy truyền thống anh hùng cách mạng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên đã nỗ lực đoàn hết phấn đấu từng bước vươn lên và đạt được những kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Từ đó, kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, an ninh – xã hội, xóa đói giảm nghèo được quan tâm thực hiện, đời sống nhân dân được nâng lên; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được tăng cường, quốc phòng an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.

Bên cạnh đó, với lợi thế là địa phương có nguồn tài nguyên du lịch nhân văn nổi trội gắn liền với bản sắc văn hóa của các dân tộc vùng Tây Bắc và hệ thống di tích lịch sử Chiến trường Điện Biên Phủ; quần thể núi non hùng vĩ, địa hình đa dạng để phát triển du lịch sinh thái, trong thời gian qua, tỉnh Điện Biên đã chú trọng phát triển du lịch, xác định đây là hướng kinh tế mũi nhọn quan trọng vào tăng trưởng kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, bảo tồn văn hóa của địa phương.

Với niềm tự hào là một vùng đất có những địa danh Chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, Điện Biên cần phát huy các tiềm năng, thế mạnh của tỉnh để tiếp tục phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, từng bước nâng cao đời sống cho nhân dân. Trong đó, chú trọng phát huy thế mạnh về du lịch, với quần thể di tích chiến trường Điện Biên Phủ, là di tích cấp quốc gia. Đặc biệt, với nhiều danh lam thắng cảnh hùng vĩ, hoang sơ và nền văn hóa đậm đà bản sắc của 19 dân tộc anh em. Điện Biên có nhiều tiềm năng, nhiều lợi thế để phát triển du lịch, văn hóa lịch sử, du lịch sinh thái. Bên cạnh đó,  Điện Biên có điều kiện thuận lợi thu hút khách quốc tế, có hệ thống cửa khẩu với Lào, Trung Quốc. Vì vậy, cần xác định du lịch là một lĩnh vực kinh tế mũi nhọn quan trọng để Điện Biên đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng và phát triển bền vững. Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Điện Biên Phủ - Pá Khoang đến năm 2020 tầm nhìn đến 2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt là định hướng quan trọng để tỉnh Điện Biên phát triển du lịch trong thời gian tới.

Một góc TP Điện Biên Phủ ngày nay. Ảnhcongly

Để triển khai thực hiện tốt quy hoạch này, khai thác hiệu quả tiềm năng, tỉnh Điện Biên cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

Một là, tích cực triển khai cụ thể hóa các nội dung trong quy hoạch. Phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành Trung ương, huy động tối đa các nguồn lực xã hội để đầu tư phát triển hạ tầng, phát triển các sản phẩm du lịch, bảo đảm các tiêu chí du lịch quốc gia đáp ứng nhu cầu của khách du lịch. Tăng cường liên kết phát triển du lịch với các tỉnh trong khu vực và trên cả nước, để từng bước đưa Điện Biên trở thành một trọng điểm du lịch của quốc gia nói chung và của vùng Tây Bắc nói riêng.

Hai là, cần tập trung khai thác giá trị lịch sử của quần thể du lịch, di tích lịch sử quốc gia. Đặc biệt là chiến trường Điện Biên Phủ đã tạo nên sự khác biệt, đặc trưng góp phần tạo dựng thương hiệu khu du lịch gắn với giáo dục truyền thống yêu nước anh hùng cách mạng, lòng tự hào dân tộc cho thế hệ con người Việt Nam.

Ba là, chú trọng khai thác các giá trị văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số và các giá trị sinh thái của núi rừng Tây Bắc, để đa dạng hóa các sản phẩm du lịch theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, có chất lượng, hiệu quả, có khả năng cạnh tranh với các vùng miền trong cả nước. Tăng cường quảng bá, khuyến khích đầu tư phát triển hạ tầng du lịch, dịch vụ hiện đại mang đậm bản sắc văn hóa Tây Bắc.

Bốn là, đồng thời với việc phát triển du lịch, thu hút du khách cần quan tâm bảo vệ các giá trị di tích lịch sử quốc gia, đặc biệt chiến trường Điện Biên Phủ; giữ gìn, bảo tồn các giá trị văn hóa, giữ gìn cảnh quan, bảo vệ môi trường.

Theo thống kê, năm 2015, Điện Biên đã đón trên 420.000 lượt khách (trong đó trên 70.000 lượt khách quốc tế). Thu nhập từ du lịch đạt trên 550 tỷ đồng, tăng gấp 3,7 lần so với năm 2010.

TH

Tin liên quan