Tầm nhìn

Bắc Kạn: Hỗ trợ kinh phí bảo vệ các khu di tích lịch sử

10:29, 15 Tháng Giêng 2016

(DSX)- Tỉnh Bắk Kạn vừa ban hành Nghị quyết số 29/2015/NQ-HĐND về việc hỗ trợ kinh phí cho người trực tiếp trông coi di tích đã xếp hạng trên địa bàn tỉnh.

Di tích lịch sử Nà Pậu

Theo thống kê hiện trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn có 175 di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh, trong đó có gần 50 di tích đã được xếp hạng, bao gồm: Một di tích cấp quốc gia đặc biệt, 12 di tích cấp quốc gia, 36 di tích cấp tỉnh.

Với hàng trăm di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh, nhưng việc bảo vệ, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa trong thời gian vừa qua lại có nhiều bất cập. Điển hình là di tích bị xâm hại, lấn chiếm, chưa phát huy tác dụng đối với việc giáo dục truyền thống cách mạng, phát triển du lịch. Một trong những nguyên nhân chủ yếu là bắt nguồn từ việc trông coi, bảo vệ di tích chưa được quan tâm đúng mức.

Nguyên nhân do chính sách hỗ trợ cho người trông coi, bảo vệ di tích thời gian qua có nhiều bất cập, như mức hỗ trợ còn thấp, chưa thống nhất trên địa bàn toàn tỉnh, cụ thể là: Mức hỗ trợ cho người trông coi di tích Bản Ca, xã Bình Trung, huyện Chợ Đồn là 50 nghìn đồng/tháng; mức hỗ trợ cho người trông coi di tích Khau Mạ, xã Lương Bằng, huyện Chợ Đồn là 60 nghìn đồng/tháng. Hầu hết các di tích cấp tỉnh được chính quyền xã nhờ người ở gần di tích trông coi mà không có kinh phí hỗ trợ. Vì thế, việc trông coi, bảo vệ di tích thời gian qua không đáp ứng yêu cầu, dẫn đến tình trạng di tích bị xâm hại, lấn chiếm, cơ sở vật chất của di tích đã được tôn tạo không bảo đảm, di vật, hiện vật của di tích bị mất mát, thất lạc, vệ sinh môi trường tại di tích không được gìn giữ…

Nhằm khắc phục những bất cập nêu trên, ngày 14-12-2015, Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Nghị quyết số 29/2015/NQ-HĐND về việc hỗ trợ kinh phí cho người trực tiếp trông coi di tích đã xếp hạng trên địa bàn tỉnh. Theo đó, mỗi di tích có một người trông coi, bảo vệ; người trông coi, bảo vệ sáu di tích cấp quốc gia đã tu bổ, tôn tạo có mức hỗ trợ bằng 1,3 so với hệ số lương cơ sở; người trông coi, bảo vệ các di tích còn lại được hỗ trợ mức từ 0,2 đến 0,7 so với hệ số lương cơ sở”.

Đối với những di tích được xếp hạng và đầu tư tu bổ, tôn tạo trong những năm tiếp theo, giao Ủy ban nhân dân tỉnh căn cứ vào diện tích, giá trị lịch sử văn hóa và tổng mức đầu tư tu bổ, tôn tạo của từng di tích để xem xét mức hỗ trợ cho phù hợp và đảm bảo tương quan hợp lý với mức hỗ trợ trông coi các di tích đã quy định trong Nghị quyết này.

Với chính sách này, việc trông coi, bảo vệ các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn tỉnh sẽ được tăng cường. Tuy nhiên, cơ quan chức năng cần chọn được những người có tâm huyết, trách nhiệm, tập huấn nghiệp vụ, kiến thức liên quan để họ tuyên truyền, giới thiệu cho khách tham quan nhằm phát huy giá trị của di tích, tránh tình trạng chỉ trông coi, bảo vệ một cách thông thường.

TH

Tin liên quan