Tầm nhìn

Hòa Bình: Hội thảo khoa học về giá trị lịch sử của Di tích lịch sử quốc gia

16:19, 13 Tháng Tám 2015

(NST-DSX) - Vừa qua, tại Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình đã tổ chức Hội thảo khoa học về giá trị lịch sử của Di tích lịch sử quốc gia Địa điểm huấn luyện chính trị Đại hội trù bị Đại hội II Đảng Nhân dân Lào.

Ngày 25/12/2012 Di tích địa điểm huấn luyện và tổ chức Đại hội trù bị Đại hội II Đảng nhân dân Lào tại tỉnh Hòa Bình đã được Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch đã Quyết định công nhận là Di tích lịch sử cấp quốc gia.

Hội thảo được đánh giá là một sự kiện văn hóa quan trọng của tỉnh Hòa Bình năm 2015. Việc tổ chức Hội thảo là cơ sở khoa học quý giá để góp phần cùng với các ngành, các cấp của tỉnh tiếp tục nghiên cứu, đầu tư, bảo tồn và tôn tạo khu di tích nhằm tiếp tục vun đắp mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào.

Ban Tổ chức hội thảo đã nhận được 11 bản tham luận và các ý kiến đóng góp tâm huyết, là cơ sở luận cứ khoa học, những bài học thực tiễn sinh động, quý giá và cần thiết cho quá trình nghiên cứu đề xuất trong vấn đề đầu tư, tôn tạo di tích, một biểu tượng đặc biệt cho mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước láng giềng Việt Nam – Lào.

Tại Hội thảo, các chuyên gia, nhà khoa học, các nhà sử học đã đưa ra nhiều luận cứ, tài liệu để khẳng định đánh giá cao giá trị lịch sử, tầm quan trọng của khu Di tích địa điểm huấn luyện và tổ chức Đại hội trù bị Đại hội II Đảng nhân dân Lào tại tỉnh Hòa Bình. Khu di tích này cũng đã được nhiều thế hệ lãnh đạo cấp cao của Đảng và nhà nước Lào ghi nhận về ý nghĩa lịch sử to lớn đối với Cách mạng Lào. Đồng thời là bằng chứng sinh động về mối quan hệ đặc biệt Việt - Lào.

Trong những năm qua tỉnh đã dành nhiều sự quan tâm đầu tư, tôn tạo khu di tích. Từ đó, góp phần quan trọng trọng việc giáo dục, bồi dưỡng truyền thống yêu nước, cách mạng, tình cảm thủy chung, gắn bó sâu sắc giữa hai Đảng và nhân dân hai nước nói chung và nhân dân các dân tộc tỉnh Hòa Bình với nước bạn Lào nói riêng.

Để bảo vệ và phát huy giá trị của di tích lịch sử Địa điểm huấn luyện chính trị và Đại hội trù bị Đại hội II, Đảng nhân dân Lào, tiếp thu các ý kiến của các đại biểu, thời gian tới tỉnh Hoà Bình sẽ tập trung chỉ đạo cơ quan chức năng và các cơ quan liên quan của tỉnh tiếp tục nghiên cứu, sưu tầm tài liệu để bổ sung hoàn thiện hồ sơ di tích theo quy định Thông tư, hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch  làm cơ sở cho việc lưu giữ lâu dài và tu bổ, phục hồi, tôn tạo di tích sau này.


NST-DSX

Tin liên quan