Khám phá

Thực tế môi trường đền Kiếp Bạc - Hải Dương năm 2015

09:08, 18 Tháng Năm 2015

Đền Kiếp Bạc nằm trong quần thể di tích quốc gia đặc biệt Côn Sơn - Kiếp Bạc, thuộc địa phận hai thôn Dược Sơn và Vạn Kiếp, xã Hưng Đạo, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương, Việt Nam, là nơi thờ phụng Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn. Kiếp Bạc là tên ghép của hai vùng Vạn Yên (làng Kiếp) và Dược Sơn (làng Bạc). Đây là di tích quan trọng thuộc khu di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc.

Đền Kiếp Bạc nằm trong quần thể di tích quốc gia đặc biệt Côn Sơn - Kiếp Bạc, thuộc địa phận hai thôn Dược Sơn và Vạn Kiếp, xã Hưng Đạo, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương, Việt Nam, là nơi thờ phụng Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn. Kiếp Bạc là tên ghép của hai vùng Vạn Yên (làng Kiếp) và Dược Sơn (làng Bạc). Đây là di tích quan trọng thuộc khu di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc.Hệ thống thùng rác, xe chứa rác không được đồng bộ

Nơi hóa vàng tập trung bên ngoài đền

Bãi tập kết rác thải


Khu vực sắp lễBiển báo không thắp hương trong đềnBiển báo tránh mê tín dị đoan

Giếng Mắt Rồng

Bình cứu hỏa


Nhà vệ sinh đã cũ kỹ

Tin liên quan