Tầm nhìn

Triển khai kế hoạch quản lý Quần thể di tích Cố đô Huế

12:12, 29 Tháng Bảy 2015

(NST-DSX)- Ngày 28/7/2015, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên-Huế đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch quản lý Quần thể di tích Cố đô Huế giai đoạn 2015-2020, định hướng đến năm 2030.

Quần thể di tích Cố đô Huế. Ảnh: Internet
Việc triển khai kế hoạch quản lý Quần thể di tích Cố đô Huế giai đoạn 2015-2020, định hướng đến năm 2030, nhằm bảo vệ tính toàn vẹn và tính xác thực của các thuộc tính vật chất, tự nhiên của Quần thể di tích Cố đô Huế trước những nhân tố tác động tiêu cực của thiên nhiên, để giá trị nổi bật toàn cầu của khu di sản Huế được bảo vệ có tính hệ thống và lâu dài.

Theo Kế hoạch quản lý Quần thể di tích Cố đô Huế giai đoạn 2015-2020, định hướng đến năm 2030 có các nội dung chủ yếu, bao gồm: Xác lập cơ sở pháp lý và các điều khoản luật pháp chủ yếu áp dụng trong việc quản lý, bảo vệ Quần thể Di tích Cố đô Huế nhằm bảo tồn, tôn tạo và chuyển giao nguyên vẹn giá trị nổi bật toàn cầu của Quần thể di tích Cố đô Huế cho các thế hệ tương lai theo tinh thần Công ước Di sản Thế giới; Phân tích và đánh giá các yếu tố tác động, có khả năng làm ảnh hưởng tới việc bảo vệ trong dài hạn tính toàn vẹn, tính xác thực, cùng các thuộc tính quan trọng tạo nên giá trị nổi bật toàn cầu của Quần thể Di tích Cố đô Huế.

Kế hoạch triển khai:

Giai đoạn 2015 - 2020: tập trung triển khai 05 nhóm giải pháp chính sau: Nhóm giải pháp bảo tồn, tu bổ và phục hồi di tích; Nhóm giải pháp bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể; Nhóm giải pháp bảo tồn các giá trị di sản văn hóa, môi trường cảnh quan đô thị và cảnh quan thiên nhiên gắn liền với di tích; Nhóm giải pháp khoanh vùng bảo vệ và đền bù giải phóng mặt bằng, tái định cư; Nhóm giải pháp về đảm bảo vệ sinh môi trường, tuyên truyền, quảng bá, phát triển du lịch bền vững, nâng cao năng lực của Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế.

Giai đoạn sau 2020: sẽ xem xét ban hành kế hoạch hành động cụ thể cho giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025 phù hợp với các mục tiêu và chiến lược lâu dài đặt ra trong Kế hoạch quản lý.

Trên cơ sở đó, tỉnh đưa ra các mục tiêu, chính sách với định hướng dài hạn từ nay tới năm 2030 nhằm quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản, phù hợp với đặc thù của Quần thể Di tích Cố đô Huế; xây dựng các chương trình, kế hoạch đầu tư, thứ tự ưu tiên phù hợp với khả năng, đáp ứng yêu cầu về huy động vốn, đảm bảo các mục tiêu và tiến độ đề ra.

Trước mắt, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tập trung xây dựng hoàn thiện quy chế phối hợp quản lý các di tích với Ủy ban Nhân dân thành phố Huế, các thị xã và các huyện Phú Vang, Phú Lộc và các cơ quan liên quan; quy chế xây dựng tại các phường nội thành; thống kê, di dời các hộ dân trong vùng quản lý di tích; ứng dụng công nghệ thông tin (GIS) trong quản lý các di tích; điều chỉnh khoanh vùng bảo vệ các di tích; bảo tồn, tu bổ các công trình chuyển tiếp thuộc Quần thể Di tích Cố đô Huế từ 2008-2015 và giai đoạn 2016-2020, nhằm bảo tồn và phát huy giá trị hệ thống di tích Cố đô Huế.

UBND tỉnh yêu đầu các sở ngành liên quan như Sở Xây dựng, Sở VHTTDL, Sở Tài nguyên và Môi trường cùng chính quyền các địa phương có di tích phối hợp với Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế thực hiện triển khai có hiệu quả kế hoạch, đồng thời cũng đề nghị các cơ quan truyền thông đẩy mạnh các hoạt động quảng bá, tuyên truyền giới thiệu về các di tích trong Quần thể di tích Cố đô Huế.

NST-DSX

Tin liên quan