Cộng đồng

Miễn phí vé thăm quan bảo tàng và di tích

11:39, 07 Tháng Bảy 2015

(DSX)- Từ ngày 25-28/8/2015, các bảo tàng, khu di tích trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trên cả nước sẽ được miễn phí vé thăm quan.

Ảnh: Internet

Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống ngành Văn hóa (28/8/1945 - 28/8/2015), Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) vừa có công văn gửi sở VHTTDL các tỉnh/thành, các bảo tàng, khu di tích trực thuộc Bộ yêu cầu miễn phí vé tham quan cho du khách bắt đầu từ ngày 25-28/8/2015.

Theo đó, Bộ VHTTDL yêu cầu lãnh đạo Sở VHTTDL các tỉnh/thành chỉ đạo các Bảo tàng, Ban (Trung tâm) quản lý Khu di sản thế giới và Ban Quản lý di tích thuộc tỉnh/thành; các Bảo tàng, Khu di tích trực thuộc Bộ VHTTDL chủ động tổ chức, phối hợp tổ chức trưng bày chuyên đề, hoạt động giáo dục tại bảo tàng, di tích với nội dung: Tuyên truyền, giáo dục truyền thống, giới thiệu những thành tựu và đóng góp của ngành Văn hóa qua 70 năm xây dựng và trưởng thành.

Việc tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống ngành Văn hóa và Đại hội Thi đua yêu nước Bộ VHTTDL lần thứ II-2015 nhằm phát huy sức mạnh to lớn của Bộ đa ngành, đa lĩnh vực; tạo động lực tinh thần cổ vũ, động viên cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn Ngành phát huy truyền thống, đề cao tinh thần, trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, xây dựng ngành VHTTDL ngày càng vững mạnh, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội của Ngành theo Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2010 - 2015 và những năm tiếp theo./.

TH

Tin liên quan