Tầm nhìn

Bảo vệ và phát huy di sản văn hóa phi vật thể Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ

16:12, 12 Tháng Sáu 2015

(DSX)- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa có công văn gửi Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc xây dựng Đề án tổng thể bảo vệ và phát huy di sản văn hóa phi vật thể Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ.

Ảnh: Internet

Theo đó, thực hiện Chương trình hành động quốc gia nhằm bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ đã cam kết với UNESCO, ngày 17/01/2015, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã tổ chức cuộc họp lấy ý kiến Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch của 21 tỉnh/thành phố có di sản về việc đề cử 01 địa phương làm đầu mối chủ trì xây dựng Đề án tổng thế bảo vệ và phát huy di sản văn hoá phi vật thể Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ. Tại cuộc họp, đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh/thành phố đã thống nhất đề cử Thành phố Hồ Chí Minh đại diện cho 21 tỉnh/thành có di sản xây dựng Đề án với sự hỗ trợ về chuyên môn của Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh.

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch trân trọng đề nghị Uỷ ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh giao Sở Văn hoá, Thể thao của Thành phố phối hợp với Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh/thành phố có Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ xây dựng Đề án tổng thể bảo vệ và phát huy di sản văn hoá phi vật thể Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ, trình Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch thỏa thuận.

Đờn ca tài tử Nam Bộ là loại hình nghệ thuật trình diễn phổ biến ở miền Nam Việt Nam, ra đời vào cuối thế kỷ XIX, từ nhu cầu của cộng đồng, phản ánh suy nghĩ, tâm tư, tình cảm của những người dân mở đất phương Nam - vùng miệt vườn, sông nước, với lối sống cần cù, phóng khoáng, cởi mở, bình dị mà nghĩa hiệp, can trường. Đối với người phương Nam, Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ là một loại hình sinh hoạt văn hóa tinh thần không thể thiếu và là di sản văn hóa phi vật thể quý giá của cộng đồng. Hoạt động văn hóa cộng đồng này đang góp phần phục vụ du lịch bền vững ở địa phương, duy trì sự đa dạng văn hóa của quốc gia và quốc tế.

Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia năm 2012 và được UNESCO vinh danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại tháng 12 năm 2013.

TH

Tin liên quan