Cộng đồng

Áp dụng thử nghiệm Bộ tiêu chí bảo vệ môi trường tại các di tích

15:11, 20 Tháng Năm 2015

Phó Chủ tịch UBND thị xã Nguyễn Thị Dung vừa ký công văn số:293, ngày 08/04/2015 yêu cầu các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp áp dụng thử nghiệm Bộ tiêu chí bảo vệ môi trường tại các di tích.

Bộ tiêu chí bảo vệ môi trường tại các di tích gồm có 4 tiêu chí lớn. Đó là: Bảo vệ môi trường tự nhiên; Bảo vệ môi trường nhân văn; Công tác quản lý bảo vệ môi trường tại di tích và Tuyên truyền-quảng bá-Giáo dục.

Theo đó, UBND thị xã yêu cầu UBND các Phường triển khai Bộ tiêu chí đến các di tích, tổng hợp ý kiến và đánh giá các tiêu chí có phù hợp với tình hình thực tế để tham mưu chỉnh sửa và tổng hợp báo cáo đánh giá gửi về Trung tâm Văn hóa TT thể thao thị xã.

UBND thị xã cũng giao nhiệm vụ cho Trung tâm VH thể thao tổ chức tuyên truyền Bộ tiêu chí đến các phường và các di tích; Đồng thời hướng dẫn các phường, các di tích triển khai thử nghiệm Bộ tiêu chí và tranh thủ sự góp ý của người dân và du khách; Tổng hợp báo cáo, đánh giá tình hình thực tế của Bộ tiêu chí và những ý kiến góp ý chỉnh sửa của người dân và du khách vào những tiêu chuẩn chưa phù hợp để điều chỉnh.

Giao Đài PTTH thị xã tăng cường tuyên truyền Bộ tiêu chí trên hệ thống phát thanh, đăng tải trên Trang thông tin điện tử để nhân dân và du khách đóng góp ý kiến./.

Nguồn: cualo.vn

Tin liên quan