Cộng đồng

Chung tay bảo vệ “Đại dương xanh, Hành tinh xanh”

16:34, 22 Tháng Tư 2015

(DSX)- Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam là dịp để tuyên truyền, vận động mọi người dân nâng cao ý thức bảo vệ và phát huy giá trị của tài nguyên và môi trường biển, đảo.

Ảnh minh họa - Nguồn: dwrm.gov.vn
Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2015 được Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức tại tỉnh Quảng Ngãi. Dự kiến chương trình sẽ diễn ra từ ngày 5- 7/6.

Năm nay, chủ đề của Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam được lựa chọn đó là “Đại dương xanh, Hành tinh xanh”. Bên cạnh đó, mạng lưới đại dương toàn cầu phát động chủ đề năm 2015- 2016 của Ngày Đại dương thế giới là “Healthy oceans, healthy planet "(Đại dương khỏe mạnh, hành tinh lành mạnh). Đại dương là sự sống, là sức khỏe của con người. Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam 2015 nhấn mạnh tầm quan trọng của đại dương đối với cuộc sống, sức khỏe của con người; sự cấp bách cần phải hành động để bảo vệ đại dương.

Mục đích của việc tổ chức Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam 2015 nhằm góp phần tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về vị trí, tầm quan trọng của biển, hải đảo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tôn vinh những giá trị của đại dương đối với sự sống của nhân loại, tính cấp thiết của việc bảo vệ đại dương để có những hành động thiết thực nhằm bảo tồn và phát huy những giá trị tài nguyên và môi trường biển, hải đảo cho sự phát triển bền vững của đất nước, cũng như công cuộc bảo vệ chủ quyền vùng biển, hải đảo của Tổ quốc; góp phần khẳng định vị thế Việt Nam là một quốc gia mạnh về biển.

Các hoạt động chính của Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam 2015 gồm: Mít tinh kỷ niệm Ngày Đại dương thế giới và Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam; ra quân làm sạch môi trường bãi biển và trồng cây xanh bảo vệ bờ biển; triển lãm hình ảnh về biển, đảo; Hội thảo “Xúc tiến đầu tư phát triển bền vững kinh tế- xã hội biển đảo tỉnh Quảng Ngãi”…

Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam được tổ chức từ ngày 1 đến ngày 8/6 hằng năm, để hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (5/6) và Ngày Đại dương thế giới (8/6). Tuần lễ là dịp để Việt Nam khẳng định tiềm lực lớn về kinh tế biển; thể hiện ý chí quyết tâm phát triển toàn diện ngành nghề biển, bảo vệ tài nguyên và môi trường vùng biển, đảo bền vững chắc chủ quyền quốc gia trên biển.

Hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam là dịp để tuyên truyền, vận động mọi người dân nâng cao ý thức bảo vệ nguồn tài nguyên thiên nhiên, bảo tồn và phát huy giá trị của tài nguyên và môi trường biển, đảo; lòng tự hào, ý thức dân tộc đối với chủ quyền vùng biển của Tổ quốc, góp phần giữ vững ổn định và phát triển đất nước. Thông qua các hoạt động nhằm góp phần thay đổi nhận thức của người dân và cộng đồng cùng chung sức bảo vệ đại dương, ứng phó với biến đổi khí hậu… bằng những việc làm thiết thực: làm sạch bãi biển và các khu sinh thái biển; thay đổi nhận thức, thói quen, lối sống trong cộng đồng theo hướng thân thiện với môi trường; xây dựng ý thức bảo tồn đa dạng sinh học biển, thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ, đồng bào đang sinh sống tại các bãi ngang và hải đảo có nhiều khó khăn…

B.T

Tin liên quan