Cộng đồng

Bình Dương tuyên truyền hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2015

15:01, 15 Tháng Tư 2015

(DSX)-Bình Dương hưởng ứng Ngày môi trường thế giới và tổ chức thường niên các hoạt động truyền thông về bảo vệ môi trường, hướng sự quan tâm của cộng đồng đến các vấn đề môi trường.

Ảnh minh họa - Nguồn: internet

Để duy trì các hoạt động truyền thông, nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường, hướng sự quan tâm của cộng đồng đến các vấn đề môi trường, giúp mọi người nhận ra trách nhiệm và quyền lợi trong việc thúc đẩy các hoạt động bảo vệ môi trường trên địa bàn, UBND tỉnh Bình Dương vừa ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền về bảo vệ môi trường hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới 2015.

Theo đó, sẽ tổ chức các hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan trước và trong Ngày môi trường thế giới; tổ chức hoạt động hưởng ứng trong Ngày Môi trường thế giới (gồm: trao giải thưởng môi trường tỉnh Bình Dương năm 2015; hoạt động “Đi bộ đồng hành vì môi trường” với quy mô 2000-2.500 người; tổ chức phiên chợ tái chế, tái sử dụng; hoạt động hưởng ứng nhân rộng: “Ngày chủ nhật xanh ”, phát tờ rơi tuyên truyền về bảo vệ môi trừong, không xả rác bừa bãi tại các chợ, khu dân cư, đô thị..., tổng vệ sinh, khuyến khích các tổ chức xã hội, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh hoạt động hưởng ứng bảo vệ môi trường; sở, ban ngành, đoàn thể phổ biến việc hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới cho cán bộ, công nhân viên chức, người lao động, thành viên trực thuộc).

Sở Tài nguyên và môi trường Bình Dương đã thống nhất tổ chức chương trình vào sáng ngày 31-5-2015, tại Trung tâm thương mại Becamex, lực lượng tham gia khoảng 2.500 – 3.000 người. Chương trình được diễn ra với nhiều hoạt động như “Trao giải thưởng môi trường tỉnh Bình Dương năm 2015” cho các tổ chức cộng đồng, “Đi bộ đồng hành vì môi trường”, triển khai thực hiện chương trình “Ngày chủ nhật xanh”, “Tổ chức phiên chợ tái chế, tái sử dụng” và một số hoạt động quan trọng khác…

Ngày Môi trường thế giới (05 tháng 6) hàng năm là sự kiện môi trường quốc tế quan trọng. Việt Nam tham gia tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới từ năm 1982. Hoạt động này thiết thực góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường và phát triển bền vững. Hàng năm, Bộ Tài nguyên và Môi trường đều chủ trì, phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội lựa chọn một địa phương phù hợp với chủ đề để tổ chức Lễ Mít tinh quốc gia và các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới.

Bình Dương hưởng ứng Ngày môi trường thế giới và tổ chức thường niên các hoạt động truyền thông về bảo vệ môi trường. Thông qua đó, hướng sự quan tâm của cộng đồng đến các vấn đề môi trường và giúp mọi người nhận ra trách nhiệm, quyền lợi của mình trong việc thúc đẩy các hành động bảo vệ môi trường, duy trì hoạt động truyền thông, nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường.

B.T(tổng hợp)

Tin liên quan