Cộng đồng

Tổ chức Ngày hội văn hóa các dân tộc miền Trung năm 2015 tại Nghệ An

15:04, 14 Tháng Tư 2015

(DSX)- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Kế hoạch số 1276/KH-BVHTTDL về việc tổ chức Ngày hội văn hóa các dân tộc miền Trung năm 2015, tại tỉnh Nghệ An từ ngày 17-19/5/2015.

Ảnh minh họa
Đây là hoạt động được tổ chức nhân dịp Kỷ niệm 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2015). Với chủ đề “Các dân tộc miền Trung - Đoàn kết - Giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc - Góp phần phát triển bền vững đất nước”, Ngày hội có các hoạt động: Tổ chức trò chơi dân gian dân tộc (tung còn, tó má lẹ, đánh cù, đẩy gậy); trình diễn, giới thiệu bản sắc văn hóa đặc trung dân tộc (trích đoạn lễ hội dân gian, nghi thức, sinh hoạt văn hóa, trò chơi dân ca, dân vũ…); Trại triển lãm trưng bày, giới thiệu, quảng bá sản phẩm văn hóa đặc trưng các dân tộc; Trình diễn trang phục dân tộc…Ngày hội có sự tham gia của 13 tỉnh miền Trung: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Khánh Hòa, Ninh Thuận và Bình Thuận.

Bộ VHTTDL đề nghị UBND tỉnh Nghệ An, UBND các tỉnh miền Trung và các cơ quan, đơn vị có liên quan quan tâm phối hợp, chỉ đạo thực hiện với mục tiêu Ngày hội được tổ chức trang trọng, hiệu quả, an toàn, tiết kiệm, tạo không khí vui tươi, phấn khởi của nhân dân các dân tộc tỉnh Nghệ An và nhân dân các dân tộc miền Trung.

Các chương trình tham gia Ngày hội văn hóa các dân tộc miền Trung năm 2015, phải được chuẩn bị chu đáo, luyện tập dàn dựng công phu, có nội dung tiêu biểu, phù hợp và có tính nghệ thuật cao, có nhiều cái mới, đáp ứng nhu cầu sáng tạo và hưởng thụ của nhân dân; gắn hoạt động văn hóa, thể thao với quảng bá tiềm năng thu hút phát triển du lịch của các tỉnh khu vực miền Trung.

Ngày hội là sự kiện văn hóa quy mô lớn, nhằm tôn vinh, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc miền Trung, góp phần phát triển kinh tế, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân; giáo dục truyền thống yêu nước, củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân.

Ngày hội còn là dịp để các tỉnh tham gia học tập, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao nhận thức cho các cấp, các ngành và đồng bào các dân tộc trong khu vực về ý thức trách nhiệm của mình trong việc xây dựng và phát triển văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, gắn công tác văn hóa, thể thao và du lịch với việc thực hiện mục tiêu kinh tế-xã hội theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng đề ra.

TH

Tin liên quan