Tầm nhìn

Khảo sát, đánh giá vấn đề môi trường tại một số di tích trong mùa lễ hội 2015

16:45, 06 Tháng Tư 2015

(DSX)- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành “Kế hoạch khảo sát, kiểm tra, đánh giá vấn đề môi trường tại một số di tích trong mùa lễ hội 2015”, nhằm mục tiêu đánh giá công tác bảo vệ môi trường, đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả bảo vệ môi trường tại các di tích – thắng cảnh trong mùa lễ hội.

Lễ hội Yên Tử (Quảng Ninh). Ảnh:Internet

Thành phần tham gia gồm có: lãnh đạo Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường (Trưởng đoàn); Đại diện Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường; Đại diện Thanh tra Bộ; Đại diện Cục Di sản văn hóa; Đại diện Văn phòng Bộ phối hợp cùng Sở VHTTDL các địa phương cùng các đơn vị quản lý tại địa phương và đơn vị quản lý di tích có liên quan. Kế hoạch hướng tới đối tượng khảo sát, kiểm tra, đánh giá thực tế là một số di tích, danh thắng trên địa bàn thành phố Hà Nội và các tỉnh: Bắc Ninh, Lạng Sơn, Hải Dương và Quảng Ninh.

Các nội dung cụ thể của kế hoạch bao gồm: Khảo sát, kiểm tra việc thực hiện nội dung Thông tư liên tịch số 19/2013/TTLT-BVHTTDL-BTNMT ngày 30/12/2013 của Bộ VHTTDL và Bộ TNMT hướng dẫn bảo vệ môi trường trong hoạt động du lịch, tổ chức lễ hội, bảo vệ và phát huy các giá trị di tích; Khảo sát sự phù hợp của bộ tiêu chí bảo vệ môi trường trong di tích; Đề xuất các giải pháp cụ thể bảo vệ môi trường tại các di tích trong mùa lễ hội năm 2015, báo cáo Lãnh đạo Bộ.

Thời gian thực hiện kéo dài trong tháng 4, tháng 5 năm 2015 và được chia làm 3 đợt: Đợt 1 tại Hà Nội; Đợt 2 tại Bắc Ninh và Lạng Sơn; Đợt 3 tại Hải Dương và Quảng Ninh.

Công tác bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa của dân tộc, trong đó có các di tích lịch sử văn hóa – danh lam thắng cảnh rong những năm qua, đã nhận sự quan tâm của các cấp, các ngành từ Trung ương đến địa phương, với sự nỗ lực của các đơn vị quản lý di tích đã có nhiều chuyển biến tích cực, trong đó có công tác bảo vệ môi trường tại các di tích. Tuy nhiên công tác bảo vệ môi trường tại các di tích vẫn còn tồn tại những bất cập. Điều này, gây ra quan ngại từ các cấp quản lý cũng như trong dư luận xã hội. Việc ô nhiễm môi trường không chỉ ảnh hướng đến bản thân những lĩnh vực đó mà còn để lại những ấn tượng không tốt cho du khách, người tham quan đến với di tích.

Nguyên nhân khách quan là phần lớn các lễ hội, nhất là các lễ hội truyền thống gắn với các di tích ở các địa phương thường được tổ chức trong khoảng thời gian ngắn, công tác bảo vệ môi trường thường gặp những khó khăn về mặt nhân lực và tài chính dẫn đến tồn tại trong việc thu gom xử lý nước thải, rác thải, nhà vệ sinh. Bên cạnh đó, những di tích lịch sử - văn hóa thường được xây dựng từ lâu nên hệ thống vệ sinh, xử lý nước thải, rác thải hầu như không có sẵn phải đầu tư mới hoặc tổ chức dưới các hình thức tạm thời. Vì vậy, ô nhiễm môi trường trong lĩnh vực này rất hay xảy ra.

Ngoài ra, nguyên nhân chủ quan đến từ một một bộ phận du khách, dân cư địa phương không có ý thức trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường, cảnh quan trong khu vực di tích, tổ chức lễ hội. Đồng thời công tác đảm bảo vệ sinh môi trường của một số đơn vị quản lý di tích, tổ chức lễ hội cũng chưa được quan tâm đúng mức.

Vì vậy, việc kiểm tra đánh giá công tác bảo vệ môi trường tại một số di tích trong mùa lễ hội, từ đó đưa ra những đề xuất, kiến nghị nhằm góp phần nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác bảo vệ mội trường tại các di tich trong những năm tiếp theo là việc làm cần thiết trong thời điểm hiện nay.

TH                                                                                                                        

Tin liên quan