Tầm nhìn

Hòa Bình: Bảo tồn và phát triển các di sản văn hóa dân tộc

16:08, 26 Tháng Ba 2015

(DSX) - Những năm qua, huyện Lạc Sơn (Hòa Bình) đã xây dựng kế hoạch tuyên truyền, tổ chức thực hiện việc bảo tồn, phát triển văn hóa vật thể và phi vật thể của các dân tộc trên địa bàn.

Dân tộc Mường. Ảnh: Internet

Nhận thức tầm quan trọng của Nghị quyết T.Ư 5 (khóa VIII) “về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam đậm tiên tiến đà bản sắc dân tộc”, những năm qua, huyện Lạc Sơn đã xây dựng kế hoạch tuyên truyền, tổ chức thực hiện Nghi quyết đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn, trong đó huyện đặc biệt chú trọng việc bảo tồn, phát triển văn hóa vật thể và phi vật thể trên địa bàn.

Với 90% dân tộc Mường và các dân tộc anh em cùng sinh sống, mỗi dân tộc đều có bản sắc văn hóa riêng, có lễ hội với kho tàng văn hóa, văn học phong phú. Do vậy, công tác nghiên cứu, sưu tầm các giá trị văn hóa dân gian được các cấp, ngành trong huyện đặc biệt quan tâm.

Đến nay, toàn huyện đã sưu tầm khoảng 30 địa chỉ các phong tục, tập quán, tín ngưỡng và lễ hội các dân tộc; đã rà soát, quản lý hơn 1.200 chiếc cồng chiêng còn được lưu giữ trong nhân dân và các tổ chức trên địa bàn huyện, trong đó có khoảng gần 1.000 chiếc cồng chiêng cổ, tổ chức quản lý, bảo tồn các di tích lịch sử và văn hóa cấp quốc gia và cấp tỉnh. Sưu tầm và phục dựng được 2 lễ hội dân gian của người Mường.

Bên cạnh đó, đã trùng tu các di tích như: di tích lịch sử cách mạng Mường Khói, xã Ân Nghĩa; mái đá làng Vành, xã Yên Phú; Hang Khụ Trại, xã Tân Lập; Hang Khụ Dúng, xã Nhân Nghĩa; nơi thành lập Văn phòng Tỉnh ủy, xóm Khị, xã Nhân Nghĩa; nơi ghi dấu lịch sử Trung đoàn 52 Tây Tiến ở xã Thượng Cốc…

Những giá trị văn hóa truyền thống của người Mường cũng được chú trọng lưu giữ như tiếng nói, trang phục váy Mường, phong tục, tập quán sinh hoạt ẩm thực, các đồ dùng, vật dụng trong sản xuất và sinh hoạt. Người dân các xã, thị trấn trong huyện còn lưu giữ được nhiều nét văn hóa truyền thống đặc sắc, độc đáo của dân tộc mình như: mo mường, cồng chiêng, rằng thường, hát ví... Trong đó, trang phục váy Mường không được được duy trì , sử dụng trong các lễ hội. Đặc biệt, tiếng nói dân tộc được người dân ở các xã, thị trấn, nhất là vùng sâu, xa sử dụng hàng ngày.

Hiện nay, trước xu thế phát triển của xã hội, nhiều giá trị, bản sắc văn hóa đã được cải tiến, đổi mới. Trước tình hình đó, các cấp ủy Đảng, chính quyền huyện đã quan tâm làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa của dân tộc Mường trên địa bàn.

TH

Tin liên quan