Tầm nhìn

Đồng Tháp: Phát huy giá trị văn hóa di sản để phục vụ phát triển du lịch

18:40, 25 Tháng Mười Hai 2014

(DSX)- Giá trị của di sản văn hóa Đồng Tháp được thể hiện trong kiến trúc, các làng nghề, lễ hội... nổi tiếng mang tên đất, nơi “Tài hoa kết thành giá trị”. Qua đó cũng cho thấy du lịch Đồng Tháp phát triển trên nền tảng của di sản văn hóa.

Du lịch Đồng Tháp - Nguồn: internet
Lịch sử hình thành và phát triển Đồng Tháp được bắt đầu từ công cuộc khẩn hoang của các cộng đồng cư dân di cư từ miền Bắc và miền Trung khoảng thế kỷ XVII, XVIII. Trải qua tiến trình khai phá đất hoang, kiên cường đấu tranh chống lại cường hào, ác bá và quân xâm lược, đất và người nơi đây đã hun đúc nên bản lĩnh kiên cường, bất khuất và truyền thống yêu nước, cách mạng. Quá trình đó bồi đắp nên những giá trị nhân văn qua nhiều thế hệ, hình thành những giá trị văn hóa truyền thống mang sắc thái riêng.

Theo Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh, hiện Đồng Tháp có 12 di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia, gồm: Khu di tích mộ cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc (phường 4, thành phố Cao Lãnh), di tích lịch sử - văn hoá - khảo cổ Gò Tháp (xã Tân Kiều, huyện Tháp Mười), căn cứ kháng chiến của Tỉnh uỷ Kiến Phong (Xẻo Quít, thuộc xã Mỹ Long, huyện Cao Lãnh), nhà ông Huỳnh Cẩm Thuận (phường 2, thị xã Sa Đéc), chùa Kiến An Cung (phường 2, thị xã Sa Đéc), chùa Bửu Hưng (xã Long Thắng, huyện Lai Vung), di tích đình Phú Hựu (thị trấn Cái Tàu Hạ, huyện Châu Thành), di tích đình Long Khánh (xã Long Khánh, huyện Hồng Ngự), địa điểm cơ quan Giao bưu Thông tin vô tuyến điện Nam Bộ (xã Phú Cường, huyện Tam Nông), đền thờ Trần Văn Năng (xã Tân Thạnh, huyện Thanh Bình), vụ thảm sát Bình Thành (thị trấn Thanh Bình, huyện Thanh Bình), chiến thắng Giồng Thị Đam - Gò Quản Cung (xã An Phước, huyện Tân Hồng).

Các di tích này chứa đựng những giá trị lịch sử - văn hóa quý báu, trong đó giá trị lịch sử của di sản văn hóa thông qua cung cấp thông tin về quá trình lao động sản xuất, xác lập chủ quyền của vùng đất, thông tin phong trào đấu tranh chống áp bức của thực dân, đấu tranh cách mạng giải phóng dân tộc của nhân dân Đồng Tháp; giá trị văn hóa của di sản văn hóa Đồng Tháp được thể hiện trong công trình kiến trúc nghệ thuật tín ngưỡng - tôn giáo, công trình nhà ở dân sinh, các làng nghề (nghề dệt chiếu Định Yên, nem Lai Vung, dệt choàng Long Khánh,...) nổi tiếng mang tên đất, nó chứng minh sự lao động cần cù, sáng tạo của tiền nhân Đồng Tháp - nơi “Tài hoa kết thành giá trị”. Ngoài ra, các lễ hội văn hóa dân gian đã cung cấp và thỏa mãn nhu cầu sinh hoạt vui chơi, giải trí và tín ngưỡng - tôn giáo dân gian của người dân Đồng Tháp sau những ngày lao động sản xuất vất vả trên đồng ruộng.

Di tích lịch sử văn hóa có ý nghĩa rất quan trọng trong việc giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống lịch sử văn hóa của dân tộc. Di tích lịch sử văn hóa còn là phương tiện để giới thiệu về hình ảnh địa phương cho các du khách trong và ngoài nước, tạo tiền đề cho các chiến lược phát triển du lịch, góp phần tăng trưởng kinh tế - xã hội . … Mỗi một di tích mang dấu ấn, một truyền thống, một ý nghĩa trong việc giáo dục truyền thống cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ. Góp phần tuyên truyền, cổ vũ, động viên, giáo dục lòng yêu nước, tự hào về truyền thống đấu tranh cách mạng của cha ông. Bên cạnh đó, cần phát huy những tiềm năng sẳn có, quảng bá những giá trị của di tích nhằm thu hút du khách trong và ngoài nước đến tham quan. Qua đó cho thấy để du lịch Đồng Tháp phát triển, đòi hỏi chú trọng đến việc phát huy giá trị di sản văn hóa.

Trong hoạt động du lịch, để phát huy các giá trị di sản, điều trước tiên, chính quyền, giới trẻ và tri thức địa phương sở hữu di sản cần phải am hiểu việc phát huy giá trị di sản; ngành du lịch tỉnh cần xây dựng các tour tuyến, trong đó tập trung nghiên cứu phát triển các sản phẩm du lịch, tổ chức lại cách sắp xếp của các di sản để phục vụ du lịch, trưng bày, thuyết minh, giáo dục cho cộng đồng nơi di sản đó hiểu về việc làm du lịch và cùng tham gia vào các chuỗi sản phẩm du lịch. Đồng thời, chính quyền các cấp đẩy mạnh các hoạt động bảo tồn phát huy giá trị di sản văn hóa như ẩm thực và nghệ thuật biểu diễn, trước mắt có thể đưa điệu hò Đồng Tháp vào các điểm tham quan du lịch. Những người làm công tác du lịch cần đưa sản phẩm du lịch di sản văn hóa trở thành thương hiệu có chất lượng, cần quan tâm đầu tư cho sản phẩm du lịch này, vì tỉnh Đồng Tháp được xem nằm trong tốp đầu những tỉnh đồng bằng sông Cửu Long có nhiều di sản văn hóa. Dự kiến trong năm 2015, Khoa Văn hóa - Du lịch, Đại học Đồng Tháp sẽ lập một chương trình nghiên cứu sản phẩm du lịch văn hóa Đồng Tháp và chuyển giao cho các điểm du lịch đang sử dụng di sản làm du lịch, phục vụ cho khách tham quan...

B.T

Tin liên quan