Tầm nhìn

Phát huy giá trị Di sản Thế giới Quần thể danh thắng Tràng An

10:06, 22 Tháng Tám 2014

(DSX)-Quần thể danh thắng Tràng An là di sản thứ 8 của Việt Nam và là di sản đầu tiên của Quốc gia theo tiêu chí hỗn hợp được vinh danh là di sản thế giới. Việc được ghi danh vừa là vinh dự, tự hào nhưng cũng là trách nhiệm của người dân và cơ quan quản lý đối với di sản.

Đây mới chỉ là khởi đầu của quá trình ghi danh di sản thế giới. Để bảo tồn và phát huy giá trị di sản còn cần nhiều công sức và thời gian. UBND tỉnh Ninh Bình xác định, phải tuân thủ chặt chẽ các quy định, yêu cầu của UNESCO trong việc quản lý bảo vệ giá trị nổi bật toàn cầu, tính toàn vẹn của di sản. Khi trở thành di sản thế giới, Quần thể danh thắng Tràng An phải chỉnh sửa hoàn thiện kế hoạch quản lý di sản, đặc biệt là kế hoạch quản lý du lịch, phân vùng quản lý, bảo vệ di sản.


Quần thể danh thắng Tràng An - Nguồn: internet

Để tăng cường công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản, giữ nguyên giá trị nổi bật toàn cầu, tính toàn vẹn và xác thực của Di sản Thế giới Quần thể danh thắng Tràng An, Vừa qua, Bộ VHTTDL đã có cuộc họp đề nghị các cơ quan liên quan thực hiện một số nhiệm vụ. Đó là việc UBND tỉnh Ninh Bình tiếp tục chỉ đạo Ban Quản lý Quần thể danh thắng Tràng An, các Ban, Sở, ngành của Tỉnh tổ chức rà soát kiểm tra các công trình xây dựng trong khu vực di sản do ngành, địa phương cấp phép, quản lý theo thẩm quyền, kiên quyết xử lý đối với các trường hợp vi phạm để giữ gìn cảnh quan môi trường di sản, hoàn thiện bản đồ khoanh vùng bảo vệ di sản như đã xác định trong hồ sơ đề cử Quần thể danh thắng Tràng An. Bên cạnh đó, tỉnh cần phối hợp với các cơ quan, nhà khoa học liên quan trong nước và quốc tế xây dựng, hoàn thiện Kế hoạch quản lý tổng thể, kế hoạch quản lý du lịch, kế hoạch phân vùng di sản theo khuyến nghị của Uỷ ban Di sản Thế giới, xây dựng và ban hành Quy chế quản lý, bảo tồn, phát huy giá trị Di sản Thế giới Quần thể danh thắng Tràng An, xây dựng đề án nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ quản lý di sản; tăng cường vai trò của Ban Quản lý Quần thể danh thắng Tràng An để đảm bảo thực hiện đầy đủ các chức năng, nhiệm vụ được giao.

Việc tăng cường hợp tác với các Viện nghiên cứu, trường đại học trong nước và quốc tế tổ chức nghiên cứu và xuất bản các công trình nghiên cứu về địa chất, địa mạo và khảo cổ học trong khu di sản. sẽ giúp cho công tác nghiên cứu, triển khai các dự án tu bổ, bảo tồn, tôn tạo các di tích lịch sử, văn hoá, khảo cổ trong khu di sản. Công tác đầu tư hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng, giao thông kết nối Tràng An với trung tâm thành phố Ninh Bình, các khu, điểm du lịch trong tỉnh tạo thành các tua, tuyến du lịch liên hoàn trong nội tỉnh và liên tỉnh, nhằm kéo dãn khách du lịch tới tham quan nhiều điểm du lịch xung quanh khu di sản nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch. Chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thông tấn, báo chí trong nước và quốc tế tăng cường liên kết quảng bá, giới thiệu hình ảnh, các giá trị của di sản, các sản phẩm du lịch mới, độc đáo hấp dẫn để thu hút khách du lịch trong và ngoài nước đến với Quần thể danh thắng Tràng An.

Tổ chức gắn Biểu trưng Di sản Thế giới trên các biển báo, biển quảng cáo tại các cửa ngõ vào Quần thể danh thắng Tràng An theo hướng dẫn của UNESCO, gửi thông tin địa chỉ, số điện thoại và Email của Ban Quản lý Quần thể danh thắng Tràng An tới Trung tâm Di sản Thế giới để công bố trên trang Website của Trung tâm Di sản Thế giới cũng là nhiệm vụ không thể bỏ qua.

Hơn thế nữa, tỉnh cũng cần tổ chức các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý di sản, các hoạt động dịch vụ du lịch và xúc tiến quảng bá du lịch, đồng thời có chính sách khuyến khích đầu tư phát triển các sản phẩm, dịch vụ du lịch mới, độc đáo và thân thiện với môi trường. Có chính sách hỗ trợ và tạo điều kiện cho cộng đồng địa phương tham gia giữ gìn, bảo vệ di sản, cung cấp dịch vụ du lịch và hưởng lợi từ di sản. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng Quy hoạch tổng thể Quần thể danh thắng Tràng An trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt cũng như tổ chức Lễ đón bằng của UNESCO công nhận Quần thể danh thắng Tràng An là Di sản Thế giới, trình Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ VHTTDL quyết định tặng Bằng khen cho các tổ chức, cá nhân đã có thành tích trong xây dựng hồ sơ công nhận Quần thể danh thắng Tràng An là Di sản Thế giới, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Bộ cũng giao nhiệm vụ cho Cục Di sản văn hóa phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai hoạt động quản lý nhà nước về di sản đối với Quần thể danh thắng Tràng An theo quy định tại Điều 54 và Điều 55 Luật di sản văn hóa. Rà soát các quy định trong Luật di sản văn hóa cùng các văn bản hướng dẫn thi hành, Hướng dẫn thực hiện Công ước về Bảo vệ Di sản Văn hóa và Thiên nhiên Thế giới, các khuyến nghị của Ủy ban Di sản Thế giới để phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai và làm tốt nhiệm vụ bảo tồn, phát huy giá trị Quần thể danh thắng Tràng An, giữ gìn những giá trị nổi bật toàn cầu về văn hóa và thiên nhiên, tính toàn vẹn và xác thực của di sản.

Tổng Cục Du lịch, Cục Hợp tác quốc tế cần phối hợp với các cơ quan liên quan đề xuất các hoạt động nhằm triển khai công tác tuyên truyền, quảng bá về Quần thể danh thắng Tràng An ở trong và ngoài nước, thu hút khách du lịch tới tham quan, nghiên cứu về di sản, nâng cao đời sống cộng đồng dân cư địa phương.

Có thể khẳng định rằng, Quần thể danh thắng Tràng An đã được UNESCO ghi nhận trên cả tiêu chí di sản văn hóa và di sản thiên nhiên thế giới là cơ hội và cũng là nỗ lực phấn đấu không chỉ của người dân Ninh Bình mà là sự quan tâm chỉ đạo đúng lúc kịp thời của lãnh đạo và nhiều ban ngành liên quan. Đây là cũng cơ hội tốt để Tràng An có thể bứt phá phát triển, trở thành khu du lịch tầm cỡ quốc tế.

B.T

Tin liên quan