Cộng đồng

Bộ VHTTDL công nhận cụm bia chủ quyền tại đảo Trường Sa là di tích Quốc gia

16:39, 20 Tháng Sáu 2014

(DSX)-Bộ VHTTDL đã có Quyết định số 1825/QĐ-BVHTTDL xếp hạng cấp quốc gia đối với di tích lịch sử Bia chủ quyền quần đảo Trường Sa tại Đảo Song Tử Tây và Đảo Nam Yết, xã Song Tử Tây và xã Sinh Tồn, huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa.

Bia chủ quyền Việt Nam ở đảo Song Tử Tây, quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Ảnh: vov.vn
Các bia chủ quyền trên được lập trên đảo Song Tử Tây và đảo Nam Yết từ năm 1956 và được xếp hạng di tích cấp tỉnh vào năm 2011. Hai bia này là bằng chứng quan trọng trong việc khẳng định chủ quyền của Việt Nam tại quần đảo Trường Sa đối với thế giới.

Tiếp sau đó, ngày 18/06/2014, Bộ VHTTDL đã có Công văn số 1990/BVHTTDL-DSVH gửi UBND tỉnh Khánh Hòa, Bộ Quốc phòng về việc bảo vệ cấp thiết di tích lịch sử tại huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa. Đây là việc làm cấp thiết nhằm chủ động ứng phó, bảo vệ di tích di vật liên quan đến chủ quyền biển đảo trước việc Trung Quốc ngang nhiên hạ đặt giàn khoan nước sâu thăm dò dầu khí trong vùng biển Việt Nam.

Bia chủ quyền Việt Nam ở đảo Song Tử Tây, quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Ảnh: vov.vn

Bộ VHTTDL đề nghị UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Bộ Quốc phòng chỉ đạo các cơ quan chức năng có phương án cụ thể bảo vệ di tích lịch sử Bia chủ quyền quần đảo Trường Sa tại Đảo Song Tử Tây và Đảo Nam Yết, xã Song Tử Tây và xã Sinh Tồn, huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa. Đồng thời phân công trách nhiệm quản lý của các cấp chính quyền, cá nhân trực tiếp đối với việc bảo vệ di tích. Phối hợp với các cấp, các ngành và cơ quan truyền thông tổ chức thông tin rộng rãi giá trị của di tích nhằm nâng cao nhận thức của toàn xã hội đối với việc bảo vệ chủ quyền lãnh thổ biển đảo.

BT

Tin liên quan