Cộng đồng

Người dân chính là chủ nhân của di sản văn hóa

07:35, 29 Tháng Mười Một 2013

"Cần có các biện pháp đảm bảo rằng người dân là chủ nhân của di sản văn hóa được sử dụng để khuyến khích du lịch được trao quyền quản lý các hoạt động này theo cách có lợi nhất của họ. Người dân cần được sống trong chính văn hóa của mình thay vì phải biểu diễn theo nghĩa vụ.”

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Bà Farida Shaheed, Báo cáo viên Đặc biệt của Liên hợp quốc đã nhấn mạnh như vậy tại cuộc gặp gỡ báo giới nhằm công bố kết quả thăm và làm việc chính thức Việt Nam với tư cách Báo cáo viên Đặc biệt về các quyền văn hóa theo lời mời của Chính phủ Việt Nam, sáng nay (29/11).

Theo chuyên gia nhân quyền của Liên hợp quốc này, “Việt Nam đang ở một giai đoạn giao thời quan trọng. Đây là lúc những bước tiến ấn tượng đạt được trong xóa đói giảm nghèo và đảm bảo phát triển kinh tế cần được bổ sung bằng một không gian lớn hơn cho những tranh luận công khai và cho sự biểu đạt của những tiếng nói đa dạng khi đất nước tiến lên phía trước.”

Thực tế, Chính phủ và xã hội dân sự Việt Nam đang nỗ lực trong việc định nghĩa lại biên độ không gian để thu hút nhiều hơn những tiếng nói đa dạng của các đối tượng ở các ngành nghề khác nhau nhưng vẫn được khuyến nghị cần mở rộng hơn nữa không gian ấy, trên cơ sở Hiến pháp Việt Nam cũng như các tiêu chuẩn quốc tế.

Chuyên gia nhân quyền của Liên hợp quốc kêu gọi Chính phủ Việt Nam hãy tăng cường đáng kể những nỗ lực của mình để xác định và giảm thiểu những tác động tiêu cực của các dự án phát triển để đất nước có thể hưởng thụ đầy đủ lợi ích từ sức mạnh đa dạng văn hóa của các dân tộc để thúc đẩy phát triển bền vững.

Chuyến thăm và làm việc đầu tiên đến Việt Nam (18-29/11) của bà Farida Shaheed đến các thành phố, thị trấn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hội An, Sapa cũng như một số làng bản ở Đà Nẵng, Quảng Nam và Lào Cai, nhằm nghiên cứu những biện pháp đã được chính quyền thực hiện để đảm bảo tất cả mọi người có thể thụ hưởng đầy đủ các quyền văn hóa của họ trong nước.

Nội dung trong báo cáo tổng kết của bà Farida Shaheed tập trung vào quyền được thụ hưởng nghệ thuật, tự do sáng tạo và biểu đạt nghệ thuật; quyền của người dân trong việc thể hiện bản dạng văn hóa của họ và quyền tiếp cận, thụ hưởng di sản văn hóa của chính họ cũng như của người khác; vấn đề về dạy lịch sử trong nhà trường và tác động của du lịch đối với việc thụ hưởng các quyền văn hóa.

Nguồn: vietnam+

 

Tin liên quan