Tầm nhìn

Thống nhất các giải pháp bảo tồn và phát triển di sản Hoàng thành Thăng Long

17:03, 12 Tháng Bảy 2013

(DSX)- TP Hà Nội đã thực hiện nghiêm túc 8 điểm cam kết của Thủ tướng Chính phủ với ICOMOS (Hội đòng quốc tế các di tích và thắng cảnh) trong suốt 3 năm qua và đang có nhiều kiến nghị tới các bộ, ngành liên quan để giải quyết các khó khăn nhằm thống nhất việc quản lý và bảo tồn các giá trị của di sản Hoàng thành Thăng Long.

Hoàng Thành Thăng Long. Ảnh: Việt Ngữ

Cụ thể, ngày 11/7, UBND TP Hà Nội đã gửi báo cáo kết quả thực hiện cam kếtt của Thủ tướng Chính phủ với Ủy ban Di sản thế giới về di sản Khu Trung tâm Hoàng thành Thăng Long. Theo đó, khu Trung tâm di sản Hoàng thành Thăng Long đã tiếp tục được mở rộng diện tích khai quật khảo cổ học nhằm tăng cường nghiên cứu làm rõ giá trị lớp di tích, kiến trúc thời Tiền Nguyễn tại Hoàng Thành, đặc biệt là tại khu vực Thành cổ Hà Nội.

Trong năm 2013, Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long phối hợp với Viện Khảo cổ học đã mở rộng công tác khai quật tại khu vực điện Kính Thiên, khu vực xây dựng đường hầm và bãi đỗ xe của Nhà Quốc hội. Vấn đề quản lý vùng đệm và vùng chuyển tiếp đảm bảo sự hài hòa với cảnh quan di sản cũng được thành phố quan tâm.

Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long đã phối hợp với các chuyên gia UNESCO, chuyên gia Nhật Bản, các nhà nghiên cứu khoa học, các nhà quản lý trong và ngoài nước hoàn thành dự thảo kế hoạch quản lý khu di sản, bổ sung chương trình giám sát chi tiết di sản vào kế hoạch quản lý, đồng thời nâng cao khả năng chuyên môn cho các cán bộ tham gia công tác bảo tồn di sản phục vụ cho công tác quản lý và bảo vệ di sản Hoàng thành Thăng Long.

Để đảm bảo thống nhất trong quản lý, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã được giao thẩm quyền quản lý toàn bộ vùng đất thuộc khu di sản. Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn một số diện tích vẫn chưa được bàn giao lại cho UBND TP Hà Nội như khu C-D thuộc khu khảo cổ học 18 Hoàng Diệu do Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam quản lý và 4,72ha thuộc di tích do Bộ Quốc Phòng quản lý. Để thống nhất quản lý và thực hiện các khuyến cáo của ICOMOS việc thúc đẩy bàn giao diện tích còn lại cho UNBD TP Hà Nội là việc không thể trì hoãn.

Trong thời gian tới, thành phố Hà Nội sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng mở rộng diện tích khai quật khảo cổ, thực hiện quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Khu di tích Thành cổ Hà Nội; hoàn thành giải phóng mặt bằng diện tích đất phục vụ cho việc di chuyển các đơn vị quân đội đóng quân trong Thành cổ và phối hợp với Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam tổng kiểm kê di tích, di vật và bàn giao toàn bộ tài liệu, hiện vật, mặt bằng Khu di tích Khảo cổ học (18 Hoàng Diệu) cho TP Hà Nội trong năm 2013.

TH

Tin liên quan