Tầm nhìn

Bảo vệ môi trường biển và phát triển bền vững

11:45, 15 Tháng Sáu 2013

(DSX)-Việc giải quyết những thách thức trong bảo tồn môi trường biển và phát triển du lịch bền vững, nói thì dễ nhưng thực hiện thì khó

Ô nhiễm môi trường biển. Ảnh minh họa.Nguồn: baophuyen.com.vn

Môi trường biển Việt Nam đang đối mặt với nhiều thách thức trong đó nổi lên tình trạng ô nhiễm đang diễn ra ngày một nghiêm trọng. Đó là tình trạng ô nhiễm nước biển do lượng chất thải rắn từ hoạt động sản xuất và sinh hoạt không được thu gom, xử lý, do các sự cố tràn dầu diễn ra khá thường xuyên tại các vùng bờ biển do lượng tàu bè qua lại lớn; là tình trạng suy thoái các nguồn lợi từ biển do các hoạt động đánh bắt tận diệt, phát triển du lịch biển cũng như sự gia tăng dân số… Đặc biệt là tại các vùng biển như: Nha Trang, vịnh Hạ Long, Cát Bà, Phú Quốc, Đà Nẵng… bởi nơi đây vốn là một điểm du lịch lớn của cả nước, nơi các hoạt động phục vụ du lịch khá phát triển. Do đó, việc gắn bảo tồn biển với phát triển du lịch bền vững là một trong những vấn đề quan trọng hiện nay.

Ngày 9/6 vừa qua, tọa đàm “Gắn bảo tồn biển với phát triển du lịch bền vững” đã được tổ chức tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Theo đó, các giải pháp bảo vệ môi trường biển, nâng cao thu nhập người dân ven biển, đặc biệt là tại các khu bảo tồn biển, chỉ ra các yêu tố thiếu bền vững của việc phát triển các dịch vụ du lịch biển là các vấn đề được nóng đề cập trong buổi tọa đàm.

Đoàn thanh niên ra quân vì môi trường biển. Ảnh minh họa.Nguồn: baomoitruong.com

Vấn đề mấu chốt trong việc giải quyết các vấn đề trên là việc xây dựng một cơ chế, chính sách hợp lý sao cho kết hợp hài hòa việc phát triển kinh tế du lịch song hành với bảo tồn môi trường biển, trong đó, người dân và khách du lịch là những chủ thể, những người được hưởng lợi từ hoạt động này. Đó là sự liên kết giữa nhà quản lý, những người làm du lịch và du khách nhằm đạt được lợi ích về kinh tế cũng như lợi ích về mặt môi trường. Nhưng hiện nay, việc bảo vệ môi trường biển vẫn diễn ra khá manh mún, nhỏ lẻ. Chủ yếu chỉ tồn tại trong thời gian ngắn khi các chiên lược bảo vệ được phát động tới đoàn thanh niên, khu dân cư... chứ chưa xây dựng thành ý thức thường trực trong mỗi người dân, trong mỗi đơn vị làm du lịch.

Ở cấp vĩ mô, Chính phủ cũng đã ban hành Chiến lược Biển Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030 trong đó hướng tới các chính sách và hành đồng nhằm hiểu hơn về biển, đảo, gìn giữ nguồn vốn tự nhiên, chất lượng môi trường, Luật Biển Việt Nam được Quốc hội thông qua ngày 21- 6-2012 (có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2013) đã có một điều quy định cụ thể về gìn giữ, bảo vệ tài nguyên và môi trường biển. Tuy nhiên, ở cấp vi mô, việc giải quyết những thách thức trong bảo tồn môi trường biển và phát triển du lịch bền vững, nói thì dễ nhưng thực hiện thì khó bởi việc xây dựng một cơ chế chính sách phù hợp với từng địa phương là không đơn giản và việc gây dựng ý thức bảo vệ môi trường biển trong mỗi người dân, mỗi doanh nghiệp làm du lịch không phải là công việc ngày một ngày hai mà là một quá trình lâu dài…

TH

Tin liên quan