Tầm nhìn

Xây dựng Quy hoạch tổng thể bảo tồn đa dạng sinh học của Việt Nam

18:54, 10 Tháng Tư 2013

Tổng cục trưởng Bùi Cách Tuyến, Thứ trưởng Bộ TN-MT vừa Quyết định thành lập Nhóm hỗ trợ kỹ thuật xây dựng Quy hoạch tổng thể bảo tồn đa dạng sinh học của cả nước đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030, gồm 10 đơn vị và 15 cá nhân, trong đó Hội BVTN&MT Việt Nam (VACNE) đứng đầu các tổ chức trong nước.

Đây là nhiệm vụ quan trọng mà Bộ Tài nguyên và Môi trường phải hoàn thành trình Thủ tướng Chính phủ trong năm nay để thực hiện nghiêm túc Luật Đa dạng sinh học.

Cùng với 4 tổ chức quốc tế: Quỹ Bảo tồn thiên nhiên quốc tế (WWF); Tổ chứcWinrock International; Trung tâm quốc tế về quản lý môi trường (ICEM); Tổ chức Hợp tác phát triển Đức (GIZ), có 6 tổ chức trong nước, trong đó Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam (VACNE) là đơn vị đầu tiên được chọn.

Các đơn vị tiếp theo là: Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature); Hiệp hội Vườn quốc gia và Khu bảo tồn thiên nhiên Việt Nam (VNPPA);  Trung tâm nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường (CRES);Viện Sinh thía và Tài nguyên sinh vật; Trung tâm Bảo tồn sinh vật biển và phát triển cộng đồng (MCD). Ngoài ra, còn có 4 trong 15 chuyên gia  là thành viên của VACNE được mời tham gia Nhóm này./.

Nguồn Vacne

Tin liên quan