Tầm nhìn

Danh mục tối mật về lĩnh vực tài nguyên môi trường

19:26, 02 Tháng Năm 2013

Thủ tướng Chính phủ vừa ra Quyết định số 21/2013/QĐ-TTg về Danh mục bí mật nhà nước độ Tối mật trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường, thay thế Quyết định 212/2003/QĐ-TTg.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/6/2013.
Mức độ tối mật gồm những tin, tài liệu về chủ trương của Đảng và Nhà nước trong việc đàm phán thành lập, duy trì, phát triển các tổ chức lưu vực sông quốc tế có liên quan đến Việt Nam; đàm phán bảo vệ quyền lợi quốc gia trong hoạt động khai thác, sử dụng và bảo vệ tài nguyên nước sông quốc tế; hoạt động khí tượng thủy văn phục vụ nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ đất nước; hoạt động khắc phục hậu quả chất độc hóa học sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam.
Mức độ tối mật còn có các tài liệu có sử dụng tin, tài liệu thuộc Danh mục bí mật nhà nước độ Tối mật của các cơ quan, đơn vị, tổ chức trong và ngoài Bộ Tài nguyên và Môi trường; các tài liệu phục vụ cho việc hoạch định, cắm mốc biên giới trên sông, suối không công bố hoặc chưa công bố; điều tra cơ bản trên sông, suối, nguồn nước biên giới; dạng mã điện, tần số, thời gian liên lạc để trao đổi số liệu tài nguyên nước, khí tượng thủy văn trên hệ thống thông tin chuyên dùng khi có chiến sự. Vị trí và tọa độ cao các mốc chính của các trạm tài nguyên nước, trạm khí tượng thủy văn, hải văn; số liệu độ cao và số không tuyệt đối của các mốc đo tài nguyên nước, các mốc hải văn.
Tài liệu địa hình và tốc độ dồng chảy thực đo tại các trạm tài nguyên nước, trạm thủy văn vùng cửa sông trong phạm vi 30km tính từ biển vào đối với các sông thuộc hệ thống sông Hồng, Thái Bình; 50km đối với các sông thuộc hệ thống sông Đồng Nai, Cửu Long; 15km đối với các hệ thống sông khác.
Các tài liệu điều tra, khảo sát về đường biên giới quốc gia chưa được công bố; tọa độ các điểm cơ sở quốc gia hạng II trở lên tạo thành mạng lưới quốc gia hoàn chỉnh kèm theo các ghi chú điểm.
Danh mục tối mật về đất đai, biển và hải đảo gồm nghị quyết, quyết định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, bản đồ và các số liệu, tài liệu về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đối với công trình quan trọng liên quan đến quốc phòng, an ninh khu vực biên giới, vùng biển, hải đảo, năng lượng quốc gia không công bố hoặc chưa công bố.
Các số liệu, bản đồ, sơ đồ về trường sóng âm các vùng biển Việt Nam; tài liệu về địa hình, địa chất, tài nguyên và môi trường các đảo, quần đảo, bãi cạn lúc chìm lúc nổi phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh; các tài liệu, số liệu và bản đồ chuyên ngành về điều tra địa chất khoáng sản biển sâu không công bố hoặc chưa công bố./.

Nguồn TTX

Tin liên quan