Khám phá

Thông điệp ý nghĩa nhân ngày Trái Đất 2013

18:30, 22 Tháng Tư 2013

Ngày Trái Đất (Earth Day) 22 tháng 4 là ngày vận động toàn dân nâng cao nhận thức và hành động nhằm bảo vệ giá trị của môi trường tự nhiên toàn cầu. Nhân dịp này rất nhiều thông điệp ý nghĩa được gửi đến nhân loại.

Những thông điệp đều hướng đến kêu gọi hãy bảo vệ Mẹ Trái Đất, kêu gọi sự đoàn kết, mọi cá nhân, tổ chức và chính phủ hãy hành động vì một tương lai bền vững, hãy thực hiện 1 tỷ hành động xanh hưởng ứng Hội nghị Thượng đỉnh Rio 2012.


Tin liên quan