Cộng đồng

Tập huấn về quản lý rủi ro di sản

18:23, 18 Tháng Tư 2013

(DSX)- Cán bộ 4 khu di sản thế giới tại Cố đô Huế, Hội An, Mỹ Sơn và Hoàng thành Thăng Long đã tham gia khóa tập huấn về quản lý rủi ro di sản do UNESCO tại Việt Nam, ICCROM (Trung tâm Nghiên cứu Bảo tồn và Trùng tu Di sản Văn hóa) và Cục Di sản Văn hóa (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) phối hợp tổ chức.

Các hiện tượng thiên nhiên gây ảnh hưởng tới các di sản. Ảnh Ngọc Trinh

Lớp tập huấn về quản lý rủi ro di sản sẽ diễn ra trong 5 ngày từ ngày 16/4/2013 tại hội trường Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế nhằm nâng cao nhận thức trong việc chuẩn bị, ứng phó và phục hồi di sản trong trường hợp xảy ra thảm họa trong bối cảnh biến đổi khí hậu đang ngày càng diễn biễn phức tạp. Theo đó, các cán bộ thuộc 4 khu di sản sẽ được các chuyên gia trong và ngoài nước hướng dẫn việc xây dựng kế hoạch quản lý nguy cơ thảm họa tại Cố đô Huế, Hội An, Mỹ Sơn và Hoàng thành Thăng Long, sử dụng phương pháp được phác thảo trong cuốn “Tài liệu hướng dẫn quản lý nguy cơ thảm họa cho các khu di sản thế giới của WHC-ICCROM”.

Được biết, chương trình xây dựng kế hoạch quản lý nguy cơ thảm họa cho các khu di sản thể giới tại Cố đô Huế, Hội An, Mỹ Sơn và Hoàng thành Thăng Long là hoạt động nhằm ủng hộ Chiến lược Hạn chế nguy cơ thảm họa đối với các khu di sản trên toàn cầu do Hội đồng Di sản thế giới đưa ra từ năm 2007. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu đang ngày càng trở nên phức tạp, các tình trạng tự nhiên khắc nghiệt ngày một gia tăng những năm gần đây đã gây những ảnh hưởng nhất định tới việc bảo tồn, gìn giữ các khu di sản tại Việt Nam, cũng như trên thế giới. Do đó, việc xây dựng và đưa ra những kế hoạch quản lý rủi ro di sản nhằm ứng phó với các hiện tượng cực đoan là việc làm vô cùng cần thiết. Và việc tổ chức các lớp tập huấn quản lý rủi ro di sản là một trong những hoạt động thiết thực nhằm tạo ra nhưng cá nhân nòng cốt, được trang bị đầy đủ kiến thức tham gia vào công tác bảo tồn và quản lý hiệu quả các khu di sản này.

TH

Tin liên quan