Ứng dụng

Chương trình “Giáo dục tại Di sản Mỹ Sơn”

11:06, 20 Tháng Tư 2013

(DSX)- Chương trình “Giáo dục tại Di sản Mỹ Sơn” là một trong những giải pháp nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức của học sinh về các kiến thức lịch sử, văn hóa, kiến trúc nghệ thuật tại khu đền tháp Mỹ Sơn nói chung cũng như xây dựng cho các em ý thức bảo vệ các di sản ngay trên ghế nhà trường.

Thánh địa Mỹ Sơn. Ảnh: Ngọc Trinh

“Giáo dục tại Di sản Mỹ Sơn” là một trong những chương trình thuộc dự án: “Nâng cao năng lực bảo tàng các di sản thế giới tại Campuchia, Lào và Việt Nam”, được thực hiện từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2013 do Ban Quản lý di tích và du lịch Mỹ Sơn phối hợp với các chuyên gia cố vấn trên lĩnh vực bảo tàng Unesco, Phòng giáo dục huyện Duy Xuyên và các trường tiểu học trên địa bàn huyện. Đối tượng mà chương trình hướng đến là các học sinh tiểu học trong độ tuổi từ 10 – 15 tới từ các trường tiểu học trên địa bàn.

Các em học sinh sẽ có cơ hội tìm hiểu các kiến thức lịch sử, văn hóa, nghệ thuật cũng như vẻ đẹp của di sản Mỹ Sơn. Ảnh: Ngọc Trinh

Thông qua việc tìm hiểu về các kiến thức lịch sử, văn hóa, nghệ thuật cũng như vẻ đẹp của di sản Mỹ Sơn tại Nhà trưng bày Mỹ Sơn, các em nhỏ đã có nhiều trải nghiệm mới mẻ, cũng như nâng cao sự hiểu biết, nâng cao ý thức bảo tồn các di sản quý của tỉnh nhà và đất nước. Mặt khác, thông qua chương trình này, các giáo viên của các trường học tại địa phương đã nâng cao được kỹ năng sử dụng di sản trong giảng dạy nói riêng và tiếp cận cách dạy học gần gũi, trực quan cho học sinh nói chung.

TH

Tin liên quan