Tầm nhìn

Quản lý và phát triển du lịch tại công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn

11:28, 02 Tháng Giêng 2013

(DSX) - Bộ công cụ Lập kế hoạch quản lý và phát triển du lịch (PUP) đã được UNESCO và Tổng cục Du lịch Việt Nam giới thiệu lần đầu với tất cả các khu di sản và bảo tồn tại Việt Nam từ tháng 3/2012. Việc triển khai hoạt động lập kế hoạch với sự tham gia của các bên liên quan và cộng đồng địa phương tại phố cổ Đồng Văn, khu di tích lịch sử nhà Vương, làng văn hóa du lịch cộng đồng thôn Thiên Hương được tiến hành xen kẽ giữa các đợt tập huấn.

Điểm nổi bật của phương pháp lập kế hoạch này là việc trang bị cho chính đội ngũ cán bộ của các Ban quản lý giúp họ chủ động trong việc điều phối với các chủ thể quản lý liên quan và cộng đồng địa phương trong quá trình lập kế hoạch, do đó nâng cao tính khả thi và tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình thực hiện. Việc tham gia của cộng đồng và các bên liên quan của điểm di sản, khu bảo tồn được huy động ngay từ bước đầu của quá trình lập kế hoạch, đảm bảo việc phản ánh lợi ích của cộng đồng trong các kế hoạch này.

Việc triển khai hoạt động lập kế hoạch với sự tham gia của các bên liên quan và cộng đồng địa phương tại phố cổ Đồng Văn, khu di tích lịch sử nhà Vương, làng văn hóa du lịch cộng đồng thôn Thiên Hương được tiến hành xen kẽ giữa các đợt tập huấn.

Quá trình lập kế hoạch dự kiến từ tháng 9/2012 đến tháng 8/2013. Dự kiến khi hoàn thành, Ban quản lý sẽ hoàn tất một kế hoạch quản lý phát triển du lịch trong đó xác định rõ khung thuyết minh, diễn giải, xác lập được danh mục các điểm thu hút du lịch cùng với mô tả các điểm thu hút du lịch này làm cơ sở cho các hoạt động thuyết minh, hướng dẫn, cung cấp thông tin du lịch tại khu vực cao nguyên đá Đồng Văn trong tương lai. Đồng thời, kế hoạch cũng sẽ xác định được các sản phẩm và dịch vụ du lịch ưu tiên phát triển, gắn với các thế mạnh đặc trưng về cảnh quan và văn hóa của công viên địa chất, với cộng đồng các dân tộc thiểu số tại Hà Giang. Bên cạnh đó, sẽ xây dựng một hệ thống các chỉ số giám sát và quy định, cùng với dự kiến cụ thể về lịch trình, thời gian thực hiện.

TH

Tin liên quan