Thế giới

Hợp tác quốc tế bảo vệ nguồn nước

03:28, 08 Tháng Giêng 2013

(DSX)- Năm 2013 đã được Liên hợp quốc lựa chọn là Năm Quốc tế về hợp tác nguồn nước, hứa hẹn những sáng kiến hợp tác thành công giữa các quốc gia trong việc bảo vệ nguồn nước mang tầm vóc toàn cầu

Logo ngày nước thế giới năm 2013 Nguồn: unwater.org

Theo đó, Ngày Nước thế giới 22/3/2013 sẽ tập trung vào các hoạt động hợp tác về nguồn nước trên toàn thế giới thông qua cách tiếp cận đa ngành, kết hợp giữa các ngành khoa học tự nhiên và xã hội, giáo dục, văn hóa và truyền thông hướng đến mục tiêu nâng cao nhận thức, tăng cường khả năng hợp tác và giải quyết những thách thức hiện nay trong vấn dề quản lý nguồn nước, vấn đề ô nhiễm, lãng phí, sự gia tăng nhu cầu sử dụng, phân bổ và các dịch vụ liên quan đến nước… Đồng thời, năm 2013 cũng hứa hẹn sẽ là năm bước ngoặt trong việc đưa ra những sáng kiến hợp tác bảo vệ nguồn nước, xác định các vấn đề giáo dục, tuyên truyền, ngoại giao và quản lý nguồn nước giữa các quốc gia; hợp tác tài chính giữa các quốc gia dựa trên cơ sở khuôn khổ pháp lý quốc tế; hỗ trợ xây dựng các mục tiêu hướng đến phát triển bền vững tài nguyên nước toàn cầu theo các nội dung tại Hôi nghị Liên hợp quốc về phát triển bền vững (Rio+20 năm 2012)…

Các hoạt động hưởng ứng Năm Quốc tế về hợp tác nguồn nước sẽ được tổ chức tại trụ sở UNESCO và các địa điểm khác trên toàn cầu bởi các bên liên quan. Theo đó, các hoạt động này sẽ có vai trò quan trọng trong việc góp phần thúc đẩy sự liên kết đa ngành, đa cấp bao gồm giáo dục, văn hóa, khoa học nhằm phòng ngừa và giải quyết các vấn đề nóng về nguồn nước./.

TH

Tin liên quan