Tầm nhìn

Du lịch sinh thái: “chìa khóa” của phát triển bền vững

14:36, 11 Tháng Giêng 2013

(DSX)- Bắt đầu xuất hiện từ những năm 1991, Du lịch sinh thái, loại hình du lịch có trách nhiệm đối với các khu vực hệ sinh thái tự nhiên, vừa bảo tồn môi trường lại mang lại lợi ích cho nhân dân địa phương đã ngày càng trở nên phổ biến trên toàn thế giới.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

(DSX) - Bắt đầu xuất hiện từ những năm 1991, Du lịch sinh thái, loại hình du lịch có trách nhiệm đối với các khu vực hệ sinh thái tự nhiên, vừa bảo tồn môi trường lại mang lại lợi ích cho nhân dân địa phương đã ngày càng trở nên phổ biến trên toàn thế giới. Tại Việt Nam, du lịch sinh thái được định nghĩa là loại hình du lịch dựa vào thiên nhiên và văn hóa bản địa, có tính giáo dục môi trường, đóng góp cho các nỗ lực bảo tồn và phát triển bền vững dựa trên sự tham gia tích cực của cộng đồng bản địa.

Du lịch sinh thái, dựa trên mức độ trách nhiệm của con người đối với môi trường sẽ là xu hướng của sự phát triển du lịch trong giai đoạn hiện nay khi vừa hạn chế tối đa các tác động xấu tới môi trường từ hoạt động du lịch, vừa đóng góp quan trọng vào việc quản lý bền vững các khu vực bảo tồn thiên nhiên, xây dựng du lịch bền vững trên cơ sở bảo đảm hài hòa lợi ích của thiên nhiên và con người. Đó là những lợi ích về kinh tế, xã hội cho cộng đồng địa phương, cho khu du lịch sinh thái, cho các nhà quản lý hoạt động du lịch sinh thái, là sự giao thoa văn hóa giữa du khách và cộng đồng bản địa. Việc tham gia các hoạt động du lịch sinh thái, du khách sẽ được tìm hiểu, nâng cao nhận thức, ý thức tôn trọng môi trường tự nhiên và nền văn hóa bản địa của các dân tộc tại các điểm đến. Đối với cộng đồng bản địa, những lợi ích thu được từ du lịch sinh thái sẽ giúp họ thay đổi nhận thức, lối tư duy từ bị động sang chủ động và tham gia bảo vệ môi trường vì chính sinh kế của họ.

Đó cũng là lý giải cho việc công nhận du lịch sinh thái là “chìa khóa” trong cuộc chiến chống đói nghèo và thúc đẩy phát triển bền vững trong nghị quyết được Đại Hội đồng Liên hợp quốc thông qua ngày 21/12/2012. Qua đó, Liên hợp quốc đã kêu gọi thúc đẩy đầu tư, phát triển du lịch sinh thái tại các nước thành viên nhằm tăng thu nhập, tạo việc làm, giáo dục và góp phần vào cuộc chiến xóa đói, giảm nghèo trong khi vẫn bảo tồn, bảo vệ và gìn giữ các di sản thiên nhiên và văn hóa của mỗi quốc gia. Mặt khác, với những đặc điểm tự nhiên, văn hóa khác nhau giữa mỗi quốc gia, mỗi vùng miền, sẽ tạo ra những lợi thế so sánh, những khác biệt nhằm thu hút du khách tham gia các hoạt động du lịch sinh thái.

Việt Nam với ưu thế nhiều di sản thiên nhiên, di sản văn hóa đặc sắc là nền tảng cho sự phát triển các loại hình du lịch sinh thái. Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Việt Nam với ưu thế nhiều di sản thiên nhiên, di sản văn hóa đặc sắc như vịnh Hạ Long, hồ Ba Bể, động Phong Nha, vườn quốc gia Cát Tiên, vườn quốc gia Cúc Phương, các khu dự trữ sinh quyển thế giới… sẽ là nền tảng mạnh mẽ cho sự phát triển các loại hình du lịch sinh thái, tạo sự hấp dẫn, thu hút du khách trong và ngoài nước. Hiện nay, hầu hết các công ty du lịch lữ hành trên cả nước đã nắm bắt cơ hội và xây dựng nhiều tour du lịch sinh thái đáp ứng nhu cầu du khách. Tuy nhiên, chất lượng các tour du lịch sinh thái cũng chưa đáp ứng được hết các nhu cầu của du khách khi công tác bảo vệ môi trường tai các khu du lịch chưa được nâng cao, các hoạt động trong chuyến đi còn tẻ nhạt, chưa lồng ghép được những nét văn hóa đặc sắc địa phương vào các hoạt động…


Các loại hình du lịch sinh thái tại Việt Nam còn chưa phong phú. Ảnh minh họa.

Du lịch sinh thái tuy mới phát triển trong hơn một thập kỷ gần đây nhưng đang trở thành xu hướng toàn cầu để đảm bảo sự phát triển du lịch bền vững, gắn kết bảo tồn thiên nhiên, môi trường, con người và văn hóa. Nằm trong xu hướng chung đó, du lịch Việt Nam cần có những thay đổi tích cực hơn nữa trong việc nâng cao năng lực làm du lịch sinh thái, đưa du lịch sinh thái trở thành mũi nhọn trong việc thu hút du khách, tạo ra những biến chuyển mạnh mẽ trong ý thức cộng động trong việc bảo vệ những di sản thiên nhiên, di sản văn hóa của dân tộc.

TH

Tin liên quan