Ứng dụng

Rộng mở cơ hội phát triển du lịch địa chất biển

02:50, 21 Tháng Mười 2012

Được đánh giá là một quốc gia nằm trên vùng lãnh thổ (bao gồm cả phần đất liền và biển) cực kỳ phức tạp về các điều kiện địa lý và địa chất, hiện Việt Nam là một trong số không nhiều quốc gia trên thế giới có đầy đủ các yếu tố để phát triển du lịch địa chất với sự phát lộ của hàng loạt các yếu tố địa chất độc đáo cộng với sự tham gia của nhiều nhà khoa học đang làm bật lên giá trị của chúng.

Kết hợp du lịch và bảo vệ các khu bảo tồn đa dạng địa học cần sự vào cuộc của các nhà khoa học và toàn xã hội

Phong phú tài nguyên địa học

Cấu tạo địa chất trên biển và đất liền của Việt Nam rất phong phú, điều kiện này đã tạo ra tính đa dạng địa học (geodiversity) bao gồm cả các di tích địa học (geosites). Trong di tích địa học, người ta lại chia ra nhiều loại khác nhau, trong đó có di tích địa mạo (geomorphosites). Qua khảo sát thực địa trong qua trình thực hiện 2 đề án nghiên cứu khoa học lớn là “Điều tra địa chất và tìm kiếm khoáng sản rắn vùng biển nông ven bờ Việt Nam tỷ lệ 1:500.000”do TSKH Nguyn Biu làm chnhim  và Đề án “Điều tra địachất, khoáng sản, địa chất môi trường và tai biến địa chất vùng biển Nam Trung Bộ từ 0-30m nước ở tỷ lệ 1/100.000 và một số vùng trọng điểm ở tỷ lệ 1/50.000” do TS Đào Mạnh Tiến làm chnhim, các nhà khoa học đã chỉ ra rằng, dưới tác động của các điều kin tự nhiên đa dạng nêu trên đã tạo ra tính đa dạng địa hc phong phú cho bbiển và các đảo Vit Nam vi quy mô rt khác nhau cvkhông gian ln thời gian. Điều này đã tạo cho tài nguyên địa hc tại Việt Nam rất đa dạng, phong phú có đầy đủ các cấp độ quy mô từ  thế gii đến  siêu khu vc, khu vực và địa phương.

Theo đó,  mức độ thế giới có vnh HLong-Bái TLong vi hàng ngàn hòn đảo được pháttrin trên cả các đá trầm tích lc nguyên và trm tích carbonat. Đặc bit là các ngấn nước bin của đợt bin tiến sau băng hà lần cuối trên các đảo đá vôi.

Theo mức độ siêu khu vực có hthống các cao nguyên cát đỏ tuổi Đệ tứ ở Ninh Thun-Bình Thun. Các thành tạo Đệ tbri phtrc tiếp lên các đá gắn kết tui Mezozoi bcác quá trình địa mo hiện đại phá hủy để to ra những nét đặc trưng về địa hình: bóc, khe rãnh xâm thc, bồn thu nước, v.v.

Theo mức độ khu vực có các thành to núi lửa trong Kainozoi. Đó là các trầm tích vn núi la ở đảo Cn C, các ming núi lửa Đệ tứ ở các đảo Cn C, Lý Sơn, Phú Quý…

Theo mức độ địa phương có rt nhiều các di tích địa học. Đó là hòn Con Cóc, hòn Lc Đà, hòn Trng Mái trong vnh HLong; hòn Trng Mái Sầm Sơn (Thanh Hóa), gành Đá Đĩa, núi Đá Bia (Vọng Phu) Phú Yên, Hòn Chng (Nha Trang), Hòn Đỏ, hòn Đá Đen (Ninh Thun), bãi cui By Màu, mũi Kê Gà (Bình Thun), mũi Kỳ Vân, Nghinh Phong (Bà Ra-Vũng Tàu), địa hình cuesta, Dinh Cậu trên đảo Phú Quc (Kiên Giang), v.v.

Ngoài ra, các bãi cát mn và thoải, các vách đá, bãi mài mòn ri rác trên dc bbin và trên các đảo Vit Nam cũng là các di tích địa hc.

Các tài nguyên đa dạng địa học nêu trên đều là ngun tài nguyên quý giá song không thlấy, mang đi được như các loại tài nguyên địa chất khác. Nó sẽ phc vhoc là trc tiếp, hoc gián tiếp cho các giá trquan trng về đào tạo-nghiêncu khoa hc, thm mỹ, văn hóa và kinh tế-xã hội, đặc bit là cho phát trin các loi hình du lch tại Việt Nam.

Cơ hội cho du lịch bền vững

Trong những năm gần đây, du lịch bbiển và đảo Vit Nam đã trthành mt lĩnh vc kinh tế quan trọng, đã mang li mt skết quvkinh tế và xã hi. Theo sliu ca Tng cc Du lch, doanh thu của ngành trong 3 năm gần đây có sự tăng lên rõ rêt. Nếu như năm  2008 doanh thu từ ngành này đạt khong 27.000 tỷ đồng thì năm 2009 là 69.000 tỷ đồng và năm 2010 đã đạt tới 96.000 tỷ đồng, trong đó,du lch bin-đảo chiếm 70%.

Tuy nhiên, hin nay, phn ln du lch bbiển và đảo nước ta vn còn mang tính tphát, chcó mt tlnhỏ được quy hoch. Song, nhìn chung, các hoạt động du lịch chưa hướng ti mc tiêu phải đạt được là phát trin bn vng. Phát trin du lch còn mang nng mc tiêu kinh tế, còn các vấn đề vxã hi và môi trường chưa được quan tâm đúng mức. Phát trin du lch nói chung, và du lch bbin-đảo nói riêng chưa được xây dng da vào cộng đồng. Đặc bit, trong các hoạt động du lịch, chưa coi trọng công tác bo tồn đa dạng địa học. Trong khi đa dạng địa hc là nn tng quyết định đa dạng sinh hc. Các hoạt động phát trin của con người trên bbiển và đảo kết hp vi những tác động ca biến đổi khí hu (mực nước biển dâng, gia tăng cường độ và tn sut ca bão) đang làm mất dần di đa dạng địa hc nhiu ví trí khác nhau.

Chính vì vậy, việc kết hợp phát triển du lịch  đi đôi với xây dựng và bảo vệ các khu bảo tồn đa dạng địa học là vấn đề đang rất cần sự vào cuộc của các nhà khoa học cũng như của toàn xã hội.

Nguồn Monre

 

Tin liên quan