Ứng dụng

Vịnh Nha Trang sẽ được kiểm soát ô nhiễm nhờ mô hình sinh thái 3 chiều tích hợp “ECOSMO”

02:47, 16 Tháng Mười 2012

Làm rõ những nhân tố cơ bản ảnh hưởng tới dòng chảy, nhiệt độ, độ mặn và tải lượng chất thải từ sông ra biển, góp phần kiểm soát ô nhiễm môi trường trên vịnh Nha Trang, nhóm các nhà khoa học Viện Hải dương học Nha Trang đã nghiên cứu thành công mô hình sinh thái 3 chiều tích hợp ECOSMO để làm hiện tượng này.

Vịnh Nha Trang – Nha Phu là nơi tiếp giáp của hệ thống nước mặn từ Biển Đông và nước ngọt từ cửa các con sông chính như Sông Cái, Sông Cửa Bé, sông Dinh (Ninh Hòa)…  gây nên sự tương tác khá mạnh giữa hai hệ thống nguồn nước, tạo nên các nền nhiệt – muối, có ảnh hưởng đáng kể đến phân bố dòng chảy và môi trường vùng Vịnh, cửa sông

Mô hình sinh thái 3 chiều tích hợp ECOSMO được điều khiển bởi lực tác động bề mặt biển theo quy mô thời gian 6h, dung dữ liệu khí tượng phân tích lại từ NCEP (Trung tâm môi trường quốc gia), bao gồm: nhiệt độ không khí, độ ẩm tương đối, lượng mây che phủ, lượng mưa, vận tốc và hướng gió, thông lượng bức xạ (sóng dài, sóng ngắn). Dữ liệu lưu lượng nước ngọt tại các cửa sông Dinh, Cái, Bé) được đưa vào dạng trung bình tháng từ các số liệu thống kê của đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Trung Bộ.

Thành phần thủy động lực học của mô hình Ecosmo dựa vào phương trình nguyên thủy phi tuyến mô hình HAMSOM (Hamburg Shelf Ocean Model). Mô hình HAMSOM đã được phát triển liên tục hơn 20 năm qua tại Viện Hải Dương Học thuộc trường đại học Hamburg  (Đức). Nó được ứng dụng thành công cho các vùng biển sâu và thềm lục địa với địa hình phức tạp khác nhau trên thế giới.

Sau khi các thông tin được tích hợp vào mô hình dự báo, kết quả cho thấy bức tranh dòng chảy và phân bố nhiệt – muối, các chất hữu cơ và tải lượng chất thải trong khu vực nghiên cứu chịu ảnh hưởng khá rõ của lưu lượng nước ngọt đổ ra từ cửa sông Cái và chế độ gió địa phương với vai trò làm lệch hướng dòng. Trong mùa gió Tây Nam (mùa khô), dòng chảy bị ảnh hưởng của sông Cái mạnh nhất  vào tháng 7.

Trong khi đó,  vào kỳ gió mùa Đông-Bắc, tải lượng nhiệt, muối và chất thải ảnh hưởng mạnh mẽ của dòng chảy từ sông đổ ra biển vào tháng 11.

Kết quả trên cho thấy, sự  thay đổi đột ngột của nhiệt độ nước biển, lượng muối và tải lượng chất thải …theo sự phân tầng nằm ngang tại vùng vịnh là hệ quả của quá trình tương tác sông – biển, song điều này chưa được các mô hình nghiên cứu trước đây đề cập đến, do đó đã không phản ánh được diện mạo bức tranh dòng chảy , phân bố nhiệt – muối tại vùng nghiên cứu. Đây là một thiếu sót lớn, khi mà ảnh hưởng của các cửa sông đóng vai trò quan trọng trong hệ thống dòng chảy ra biển.

Thêm nữa, dòng nước ngọt ảnh hưởng đến cửa sông và vịnh ven biển ở tất cả mức độ từ hóa học, vật lý đến hiệu ứng sinh học (được thể hiện đầy đủ trong mô hình Ecosmo).  Do đó, góp phần vào việc phân tích các hiệu ứng tiêu cực có liên quan đến các vận chuyển của các hợp chất độc hại, chất gây ô nhiễm, và bệnh sinh vật từ các hệ thống cống rãnh, rác thải sinh hoạt của cụm dân cư ven sông trong năm.

hình sinh thái 3 chiều tích hợp “ECOSMO”  đang được triển khai nhằm nghiên cứu chế độ dòng chảy, đặc trưng nhiệt – muối vực nước Bình Cang – Nha Trang (Khánh Hòa). Từ kết quả thu được hàng năm sẽ có đề xuất giải pháp cụ thể xử lý ô nhiễm môi trường vùng bờ cũng như tận dụng dòng chảy cho quá trình tự làm sạch, bảo vệ môi trường vùng biển du lịch hấp dẫn này.

Nguồn Monre

 

Tin liên quan