Tầm nhìn

Công bố Chiến lược Tăng trưởng xanh của Việt Nam

22:35, 31 Tháng Mười 2012

(DSX) - Ngày 29/10, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã công bố Chiến lược Quốc gia về tăng trưởng xanh.

Chiến lược tăng trưởng xanh cho phát triển bền vững ở Việt nam là một trong những nội dung mới, là chiến lược thúc đẩy quá trình tái cấu trúc và hoàn thiện thể chế kinh tế theo hướng sử dụng hiệu quả hơn tài nguyên thiên nhiên, nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế thông qua tăng cường đầu tư vào đổi mới công nghệ, vốn tự nhiên, công cụ kinh tế. Từ đó góp phần ứng phó với biến đổi khí hậu, giảm nghèo và đảm bảo phát triển kinh tế xã hội bền vững.

Với mục tiêu chung : Tăng trưởng xanh, tiến tới nền kinh tế các bon thấp, làm giàu vốn tự nhieentrowr thành xu hướng chủ đạo trong phát triển kinh tế bền vững, giảm phát thải và tăng khả năng hấp thụ khí nhà kính dần trở thành chỉ tiêu bắt buộc và quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội.

Chiến lược này xác định 3 mục tiêu cụ thể:

Thứ nhất, tái cấu trúc và hoàn thiện thể chế kinh tế theo hướng xanh hóa các ngành hiện có, khuyến khích phát triển các vùng kinh tế, sử dụng hiệu quả năng lượng và tài nguyên với giá trị gia tăng cao.

Thứ hai, nghiên cứu ứng dụng ngày càng rộng rãi công nghệ tiên tiến nhằm sử dụng hiệu quả hơn tài nguyên thiên nhiên, giảm cường độ phát thải khí nhà kính, góp phần ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu.

Thứ ba, nâng cao đời sống của nhân dân, xây dựng lối sống thân thiện với môi trường thông qua tạo nhiều việc làm từ các ngành công nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ xanh, đầu tư vào vốn tự nhiên, phát triển hạ tầng xanh.

Cùng với mục tiêu cụ thể bao gồm 3 nhiệm vụ chiến lược, phân kỳ thực hiện chiến lược theo 3 giao đoạn 2011 – 2020; 2021 – 2030; 2031 – 2050 và các giải pháp liên quan.

Giám đốc Ngân hàng Thế giới (WB) tại Việt Nam, bà Victoria Kwakwa đánh giá, chiến lược này đã thể hiện sự tiến tới phát triển mạnh mẽ hơn nữa ứng dụng công nghệ xanh mà Việt Nam mong muốn.

Bà Kwakwa khẳng định: Việc quản lý bền vững vốn tài nguyên đóng vai trò quan trọng, nếu thực hiện tốt sẽ đem lại giá trị tất yếu cho thế hệ sau. Việc phê duyệt chiến lược này là một sự đảm bảo cho tăng trưởng bền vững của nền kinh tế.

Ngân hàng Thế giới cũng cho rằng cần thúc đẩy mạnh mẽ sự tham dự của khu vực tư nhân vào chiến lược này, trong đầu tư công cũng cần hướng đến xanh hóa nhiều hơn. Đồng thời, bà Kwakwa lưu ý quy trình giám sát rất quan trọng, do đó cần có một cơ sở dữ liệu về các hợp phần đã thực hiện được để đánh giá kết quả. Những cải cách về chính sách cũng là một nhiệm vụ cần thiết để phù hợp với chiến lược này.

Đặc biệt, bà Kwakwa khẳng định, Ngân hàng Thế giới sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam để tìm ra những nguồn tài trợ, đảm bảo thực hiện tăng trưởng xanh.

NT

 

Tin liên quan