Tầm nhìn

Mở rộng đối tượng phối hợp bảo vệ môi trường

23:11, 16 Tháng Mười 2012

(DSX) - Mở rộng đối tượng, phối hợp sang các sở, ban, ngành khác của địa phương nhằm tạo sức mạnh liên kết để bảo vệ môi trường là những ý kiến được đề xuất từ Tổng cục Môi trường (Bộ Tài nguyên&Môi trường)

Theo báo cáo của Tổng cục Môi trường, sự phối hợp giữa các sở tài nguyên&môi trường và các tổ chức chính trị - xã hội chưa được thường xuyên và kịp thời; chưa xây dựng được kế hoạch phối hợp cụ thể hàng năm; chưa thực hiện được việc sơ kết, đánh giá, rút kinh nghiệm công tác theo từng giai đoạn nhất định. Vì vậy việc thực hiện chương trình liên tịch về bảo vệ môi trường giữa các sở tài nguyên&môi trường với các tổ chức chính trị xã hội cấp tỉnh nhiều lúc còn lúng túng trong định hướng nội dung, thiếu điều kiện thực hiện nhiệm vụ.

Do đó Tổng cục Môi trường đã đề xuất mở rộng đối tượng phối hợp sang các sở, ban, ngành khác ở địa phương như Thông tin và truyền thông, Văn hóa, Thể thao & Du lịch, Giáo dục đào tạo , Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Công thương , Khoa học Công nghê, Cảnh sát môi trường, các cơ quan thông tấn báo chí… nhằm tạo sức mạnh tổng hợp bảo vệ môi trường.

Theo Thứ trưởng kiêm Tổng cục trưởng Bùi Cách Tuyến, bảo vệ môi trường là nhiệm vụ vừa phức tạp, cấp bách, có tính đa ngành và liên vùng rất cao, vì vậy cần sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ của các cấp uỷ đảng, sự quản lý thống nhất của Nhà nước, sự tham gia tích cực của các tổ chức chính trị - xã hội, toàn thể nhân dân nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao nhận thức, ý thức và trách nhiệm của mỗi người dân với bảo vệ môi trường, góp phần quan trọng vào kết quả thực hiện chủ trương xã hội hoá hoạt động bảo vệ môi trường.

Từ năm 2004 đến nay, Bộ Tài nguyên&Môi trường đã ký kết 09 Nghị quyết liên tịch với các tổ chức chính trị - xã hội cấp trung ương, 03 Quy chế phối hợp với các cơ quan truyền thông đại chúng (Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam). Sau khi ký kết các Nghị quyết liên tịch trên, Bộ cũng đã có văn bản hướng dẫn, đôn đốc các sở tài nguyên&môi trường thực hiện các nghị quyết liên tịch phù hợp với tình hình cụ thể của từng địa phương.

Hiện Tổng cục Môi trường đã nhận được đề xuất của 19 tỉnh, thành phố với 176 chương trình, dự án, nhiệm vụ nằm trong kế hoạch hành động tiếp tục thực hiện chương trình liên tịch bảo vệ môi trường năm 2013 và những năm tiếp theo.

TH

 

Tin liên quan