Tầm nhìn

“Mekong – Trung tâm tăng trưởng xanh ở Châu Á – Thái Bình Dương”

18:10, 25 Tháng Chín 2012

(DSX)- Trong hai ngày 25 và 26/9/2012, hội thảo “Tăng cường năng lực các nhà hoạch định chính sách trong tiểu vùng sông Mekong” với chủ đề “Mekong – Trung tâm tăng trưởng xanh ở Châu Á – Thái Bình Dương” đã diễn ra tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Sông mekong. Nguồn: internet

Sông Mekong, dòng sông mẹ gắn với sinh kế hơn 60 triệu người dân sống trong khu vực, đang đứng trước những nguy cơ nghiêm trọng bởi sự ô nhiễm, suy giảm đa dạng sinh học … trước sự phát triển kinh tế nóng trong 20 năm qua, sự gia tăng dân số quá nhanh và sự khai thác tài nguyên không bền vững của một bộ phận không nhỏ người dân sinh sống tại tiểu vùng. Những sức ép to lớn đó đang đặt những gánh nặng lên dòng Mekong và buộc những quốc gia trong khu vực cần có những biện pháp cụ thể để bảo vệ môi trường và phát triển bền vững tiểu vùng sông Mekong, đảm bảo sinh kế cho cộng đồng dân cư hàng chục triệu người này.

Hội thảo “Tăng cường năng lực các nhà hoạch định chính sách trong tiểu vùng sông Mekong” do Hội Viện Tăng trưởng xanh toàn cầu (GGGI) và Viện Khoa học xã hội Việt Nam (VASS) phối hợp tổ chức, với sự tham gia của các nhà khoa học Việt Nam, Lào, Campuchia, Myanmar, Thái Lan, Hàn Quốc và Trung Quốc. Đây là sáng kiến tiên phong của cộng đồng các nhà khoa học Hàn Quốc, Việt Nam và các nước trong tiểu vùng Mekong nhằm tăng cường trao đổi học thuật, chia sẻ kinh nghiệm và nâng cao năng lực cho các nhà hoạch định chính sách về tăng trưởng xanh trong khu vực trong việc phối hợp khai thác bền vững nguồn tài nguyên, bảo vệ hệ sinh thái, bảo vệ môi trường, góp phần thúc đẩy tiểu vùng sông Mekong phát triển thành trung tâm tăng trưởng xanh ở Châu Á – Thái Bình Dương.

Hội thảo chia làm nhiều phiên họp, lần lượt với các chủ đề: “Xu thế chủ đạo về tăng trưởng xanh từ góc độ toàn cầu;” Mối liên hệ lương thực-năng lượng-nước; Tăng trưởng xanh trong giao thông vận tải, phát triển đô thị; Huy động các nguồn lực cho tăng trưởng xanh toàn diện; Những thay đổi về thể chế và chính sách cho tăng trưởng xanh bối cảnh các nền kinh tế đang phát triển... với các tham luận của các nhà khoa học đến từ các nước trong tiểu vùng sông Mekong.

Ông Cae One Kim, cố vấn cao cấp Viện Tăng trưởng xanh toàn cầu cho rằng vấn đề khó khăn nhất trong việc các quốc gia ở Tiểu vùng Mekong thực hiện tăng trưởng xanh là sự phối hợp giữa các quốc gia trong tiểu vùng với nhau. Hiện nay, việc thực hiện tăng trưởng xanh tại các quốc gia trong tiểu vùng còn gặp nhiều vướng mắc do thiếu công nghệ xanh và thiếu vốn. Qua đó, Hàn Quốc cam đoan sẽ hỗ trợ các nước trong tiểu vùng để đạt được tầm cao trong quy hoạch và thực hiện tăng trưởng xanh./.

HH

Tin liên quan