Tầm nhìn

Đề xuất thiết lập mạng lưới di sản Đông Nam Á.

21:39, 11 Tháng Chín 2012

(DSX) - Đề xuất thiết lập mạng lưới di sản Đông Nam Á đã được đưa ra tại Hội thảo "Công ước 1972" và "phát triển bền vững gắn kết với chương trình con người và sinh quyển" diễn ra tại tỉnh Ninh Bình ngày 11/9.

Hội thảo do Trung tâm Di sản thế giới phối hợp với Ủy ban quốc gia UNESCO Việt Nam tổ chức.

Tại cuộc hội thảo Ủy ban quốc gia Unesco của Việt Nam đã đề xuất ý tưởng thành lập một mạng lưới theo dõi, phát huy, bảo tồn giá trị di sản thế giới ở khu vực Đông Nam Á nhằm mục đích khuyến nghị các quốc gia thành viên có kế hoạch bảo vệ lâu dài và phát huy những giá trị của di sản gắn liền với bảo vệ môi trường sinh thái, nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân đối với di sản, chung tay góp sức bảo vệ môi trường, tạo điều kiện phát triển kinh tế du lịch một cách bền vững.

Các ý kiến phát biểu tại hội thảo cho rằng: công tác bảo tồn các di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới cần phải được thực hiện thường xuyên, liên tục, nhất là trong bối cảnh mối đe dọa của biến đổi khí hậu toàn cầu đang diễn ra ngày một nghiêm trọng, khó lường. Để việc bảo tồn di sản được tốt đồng thời phát triển bền vững, các quốc gia cần phải phải xây dựng quy hoạch đồng bộ, thiết lập hệ thống theo dõi quá trình xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội để việc phát triển không quá nóng, không gây tác động xấu đến di sản. Cần phải có những biện pháp hữu hiệu để cân bằng giữa bảo tồn di sản và phát triển kinh tế, thu hút khách du lịch.

Sáng kiến thiết lập mạng lưới di sản Đông Nam Á của Việt Nam đã nhận được nhiều sự đồng thuận từ các đại biểu của một số quốc gia trong khu vực. Các đại biểu nhất trí cho rằng: nếu có thể lập một mạng lưới bảo vệ như vậy thì không chỉ riêng một quốc gia mà các quốc gia trong khu vực có thể theo dõi và bảo tồn chéo các di sản văn hóa của các nước khác. Điều này sẽ nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi con người, mỗi quốc gia có di sản văn hóa.

SS

 

Tin liên quan