Ứng dụng

Hà Nội sẽ có 13 khu xử lý chất thải rắn và 27 bãi chôn lấp phế thải xây dựng

05:43, 30 Tháng Tám 2012

(DSX)- Hà Nội sẽ có 13 khu xử lý chất thải rắn và 27 bãi chôn lấp phế thải xây dựng và bùn thải theo Quy hoạch xử lý chất thải rắn Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 vừa được UBND TP phê duyệt.

Ảnh minh họa

Theo đó, tổng diện tích đất cho xử lý chất thải rắn đến năm 2020 là 171,4 ha trong đó: Đất cho các khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt, công nghiệp, phân bùn bể phốt và y tế là 129 ha; Đất cho xử lý bùn thoát nước và phế thải xây dựng là 42,8 ha.

Chất thải rắn sinh hoạt được phân loại, thu gom và xử lý theo các công nghệ như tái chế, sản xuất phân hữu cơ, đốt và chôn lấp hợp vệ sinh theo 3 vùng như sau: Vùng I bao gồm đô thị nội đô lịch sử; Vùng II bao gồm 1 phần chuỗi đô thị từ sông Nhuệ đến vành đai 4; Vùng III bao gồm 1 phần chuỗi đô thị từ sông Nhuệ đến vành đai 4. Cùng với đó, Hà Nội sẽ xây dựng 6 trạm trung chuyển phục vụ cho các loại chất thải rắn như: Chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn y tế không nguy hại, chất thải rắn công nghiệp không nguy hại. Bao gồm: Vùng I 3 trạm Lâm Du, Tây Mỗ và Thanh Lâm; Vùng II 1 trạm Tả Thanh Oai - huyện Thanh Trì; Vùng III 2 trạm Chúc Sơn và Quốc Oai.

Đồng thời, từ nay đến năm 2020, thành phố sẽ tập trung đầu tư xây dựng các bãi đổ phế thải xây dựng phục vụ cho nhu cầu đến năm 2030 đồng thời sẽ tổ chức thực hiện công tác quan trắc môi trường để có giải pháp tốt nhất bảo vệ môi trường đặc biệt là tại khu xử lý chất thải rắn./.

Tin liên quan