Tầm nhìn

Nước sạch và an ninh lương thực

09:11, 29 Tháng Tám 2012

(DSX)- Khan hiếm và ô nhiễm nguồn nước đang đe dọa hệ thống nông nghiệp và ảnh hưởng tới an ninh lương thực toàn cầu.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Mới đây tại Tuần lễ nước quốc tế Stockholm, Thụy Điển, sự kiện thường niên tập hợp các nhà hoạch định chính sách và các chuyên gia từ khắp nơi trên thế giới nhằm bàn bạc về những vấn đề gây sức ép lên nguồn nước và quản lý nguồn nước, Tổ chức Nông Lương Thế giới  (FAO) đã công bố báo cáo mới nhất của mình với tiêu đề Thực trạng Đất và Nguồn nước phục vụ Thực phẩm và Nông nghiệp.Theo đó, báo cáo đã khẳng định khan hiếm và ô nhiễm nguồn nước đang đe dọa nhiều hệ thống nông nghiệp trên thế giới và ảnh hưởng tới vấn đề an ninh lương thực toàn cầu. Ông José Graziano da Silva, giám đốc FAO đã nhấn mạnh rằng không thể có an ninh lương thực nếu thiếu an ninh nước sạch. Tuy nhiên, nông nghiệp lại chính là nguyên nhân gây nên tình trạng khan hiếm và ô nhiễm nguồn nước hiện nay với hơn 70% lượng nước sạch được sử dụng trong sản xuất. Do đó, nông  nghiệp chính là chìa khóa của vấn đề sử dụng nước bền vững.

Thay đổi phương thức sản xuất nông nghiệp theo hướng tiết kiệm nguồn nước, sử dụng nước một cách bền vững và thông thái; đồng thời phát triển nông nghiệp theo hướng thích ứng với biến đổi khí hậu là thông điệp mà FAO đưa ra. FAO đã đề xuất một khung chương trình mới – Vượt qua tình trạng thiếu nước: Chương trình hành động vì an ninh nông nghiệp và thực phẩm nhằm quản lý nước trong nông nghiệp. Các giải pháp thực tế cần tập trung giải quyết được đưa ra như: cải tiến phương pháp tưới tiêu, nâng cao khả năng trữ nước mưa ở cấp độ trang trại, tái tạo và tái sử dụng nước, kiểm soát ô nhiễm, thay thế và giảm thiểu chất thải từ thực phẩm nhằm giảm áp lực lên các nguồn tài nguyên thiên nhiên có vai trò chủ đạo trong sản xuất lương thực như đất và nước. Một bức tranh tổng thể về nền nông nghiệp trong tương lai được phác thảo nhờ sử dụng nguồn nước hiệu quả.

Tin liên quan