Tầm nhìn

Công bố báo cáo môi trường quốc gia năm 2011

06:50, 09 Tháng Tám 2012

Chiều 7/8, tại Hà Nội, Bộ Tài nguyên & Môi trường tổ chức lễ công bố “Báo cáo môi trường quốc gia năm 2011”

Ông Nguyễn Minh Quang, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên&Môi trường, cho hay những năm qua tiến trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam diễn ra mạnh mẽ với sự hình thành, phát triển của các ngành nghề sản xuất, sự gia tăng nhu cầu tiêu dùng hàng hóa, nguyên vật liệu, năng lượng làm động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Tuy nhiên, đi kèm với đó là nỗi lo về môi trường, đặc biệt vấn đề chất thải rắn như chất thải sinh hoạt, chất thải công nghiệp, chất thải nông nghiệp, chất thải y tế, chất thải xây dựng, chất thải nguy hại, v.v…

“Việc thu gom, vận chuyển, xử lý và tiêu hủy chất thải rắn đã và đang trở thành một bài toán khó đối với các nhà quản lý tại hầu hết các nước có nền kinh tế đang phát triển, trong đó có Việt Nam”, ông Quang nhấn mạnh.

Ở Việt Nam, quản lý chất thải rắn theo hướng bền vững là một trong bảy chương trình ưu tiên của chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia và là một nội dung thuộc lĩnh vực ưu tiên trong chính sách phát triển của Chương trình Nghị sự 21 – Định hướng chiến lược phát triển bền vững ở Việt Nam.

Với mục đích đưa ra những đánh giá tổng thể và toàn diện về các vấn đề liên quan đến chất thải rắn ở Việt Nam trong thời gian qua, xu thế phát triển, những thách thức, đề ra những giải pháp, khuyến nghị nhằm khắc phục và giải quyết các vấn đề liên quan đến chất thải rắn trong thời gian tới, Bộ Tài nguyên&Môi trường đã lựa chọn chủ đề chất thải rắn cho “Báo cáo môi trường quốc gia năm 2011”

Báo cáo tập trung vào những vấn đề sau đây:

Thứ nhất, tổng quan về chất thải rắn ở Việt Nam, sức ép của gia tăng dân số và các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội làm cho lượng chất thải rắn vào môi trường ngày càng tăng.

Thứ hai, nêu hiện trạng chất thải rắn đô thị, nông nghiệp và nông thôn, công nghiệp, y tế (đặc biệt là vấn đề chất thải nguy hại). Các vấn đề liên quan đến công tác thu gom, phân loại, vận chuyển và xử lý đối với từng loại chất thải rắn.

Thứ ba, đánh giá tổng quan tác động tiêu cực của ô nhiễm môi trường do chất thải rắn gây ra. Hậu quả của việc quản lý chất thải rắn không tốt, không đúng cách, xử lý không hợp vệ sinh gây tác động xấu tới môi trường đất, nước, không khí, tới sức khỏe cộng đồng.

Cuối cùng, báo cáo cũng đã đưa ra những đánh giá về công tác quản lý chất thải rắn trong những năm qua, những kết quả đã đạt được cũng như những bất cập, khó khăn còn tồn tại. Từ đó đề xuất, kiến nghị tới Chính phủ, Quốc hội, các ngành và địa phương những giải pháp nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý chất thải rắn, từng bước đạt được các mục tiêu về bảo vệ môi trường và phát triển bền vững đến năm 2020 đã được đề ra.

Nguồn VACNE

 

Tin liên quan