Tầm nhìn

Việt Nam xây khung pháp lý cho biến đổi khí hậu

06:33, 13 Tháng Tám 2012

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu tiếp tục có những ảnh hưởng tiêu cực tới các ngành kinh tế, tài nguyên quan trọng, ngày 9/8, tại Hà Nội, Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Tổ chức Luật phát triển quốc tế IDLO tổ chức hội thảo khởi động chuẩn bị khung pháp lý cho biến đổi khí hậu tại Việt Nam.

Lũ lụt nghiêm trọng tại đồng bằng sông Cửu Long. Ảnh minh họa (Ảnh: TTXVN)

Theo ông Trần Hồng Hà, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Việt Nam là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ việc biến đổi khí hậu.
So với thời kỳ 1980 -1999, tính chung cả nước, lượng mưa vào cuối thế kỷ 21 tăng khoảng 5%, mực nước biển dự báo sẽ tăng thêm khoảng 30cm vào giữa thế kỷ 21 và thêm khoảng 75cm vào cuối thế kỷ này.
Do đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường xác định, việc ứng phó với biến đổi khí hậu ở Việt Nam đòi hỏi phải gắn liền với phát triển bền vững, hướng tới nền kinh tế cácbon thấp, tăng trưởng xanh trở thành xu hướng chủ đạo, nâng cao năng lực cạnh tranh và sức mạnh quốc gia.
Bên cạnh đó, cần tiến hành đồng thời các hoạt động thích ứng và giảm nhẹ phát thải khí nhà kính để ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu, trong đó thời kỳ đầu thích ứng là trọng tâm.
Tại hội thảo, các đại biểu tập trung thảo luận về vấn đề Việt Nam chưa có hệ thống pháp luật hoàn chỉnh liên quan đến biến đổi khí hậu.
Bộ Tài nguyên và Môi trường đã đề xuất thiết lập cơ sở dữ liệu quy mô quốc gia về biến đổi khí hậu, nâng cao năng lực xây dựng và thực thi pháp luật, hoàn thiện hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách và cơ chế để tăng cường hợp tác quốc tế cũng như phối hợp giữa các Bộ, ngành, địa phương.
Giáo sư Marie Claire Cordonier Segger, Trưởng ban phát triển kinh tế và thương mại IDLO khẳng định với mục tiêu trợ giúp người dân các nước ứng phó với biến đổi khí hậu đã cam kết sẽ hỗ trợ Việt Nam trong tăng cường năng lực pháp luật và các chương trình hỗ trợ kỹ thuật đối với phát triển bền vững về khí hậu, tài nguyên thiên nhiên, kinh tế xanh.
Cụ thể, để giúp Việt Nam vượt qua rào cản pháp lý và thể chế để thích ứng với biến đổi khí hậu, tổ chức IDLO đã đưa ra các giải pháp xây dựng Luật trong nhiều vấn đề như giảm thiểu thương vong khi thiên tai xảy ra, giữ an toàn cho nguồn nước, thực hiện chính sách quy hoạch ven biển tránh xói mòn... tạo điều kiện thuận lợi giúp Việt Nam bảo đảm lợi ích môi trường, phát triển từ giảm nhẹ khí hậu, tiếp cận và thu hút nguồn tài chính đối với thích ứng khí hậu như nhiều quốc gia khác trên toàn thế giới.

Nguồn TTX

 

Tin liên quan