Cộng đồng

Xã hội hóa công tác bảo vệ môi trường

10:02, 04 Tháng Tám 2012

(DSX)- Môi trường là vấn đề mang tính nhân văn, tính cộng đồng sâu sắc phản ánh ý thức trách nhiệm, lối sống, đạo đức của con người đối với thiên nhiên và chính cuộc sống của mỗi người. Do đó, xã hội hóa công tác bảo vệ môi trường nhằm đầu tư bảo vệ môi trường hiệu quả hơn nữa càng trở nên cấp thiết.

Cộng đồng chung tay bảo vệ môi trường. Nguồn: internet

Không dừng lại ở vấn đề của riêng một vùng miền, một quốc gia, môi trường là vấn đề mang tính cộng đồng sâu sắc bởi thông qua đó, môi trường tạo ra sự đồng thuận và tiếng nói chung của các vùng miền, các quốc gia trong lĩnh vực kinh tế, chính trị, xã hội, tạo ra sợi dây liên kết giữa các quốc gia, các dân tộc vì cuộc sống trên hành tinh. Bảo vệ môi trường chính là bảo vệ nguồn sống của con người trong hiện tại và tương lai.

Môi trường, nguồn sống của con người. Nguồn: internet

Từ những năm 2006 đến nay, ngân sách cho bảo vệ môi trường đã được Chính phủ bố trí thành một nguồn riêng. Trong vòng 5 năm, vốn đầu tư phát triển trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đã tăng khoảng 2 lần, từ 1.429 tỷ đồng năm 2006 lên 2.954,3 tỷ đồng vào năm 2011, đạt khoảng 2% tổng chi đầu tư phát triển của ngân sách Nhà nước. Ngoài nguồn vốn Trung Ương, nguồn vốn ODA dành cho hoạt động môi trường từ năm 2006-2011 đã đạt 2.914 triệu USD. Riêng năm 2011, giá trị giải ngân của các chương trình và dự án bảo vệ môi trường đã đạt 259,3 triệu USD. Nhờ đó, các chương trình mục tiêu bảo vệ môi trường quốc gia như nước sạch, vệ sinh môi trường nông thôn, trồng 5 triệu ha rừng, cải thiện nhà vệ sinh cho hộ nghèo … đã xử lý được một phần những hiện tượng ô nhiễm môi trường trên toàn quốc. Tuy nhiên, nguồn vốn này chỉ mới đáp ứng được 50% nhu cầu đầu tư và còn rất nhiều các vấn đề môi trường cần giải quyết như môi trường làng nghề, khu công nghiệp, xử lý rác thải…  Do đó, vấn đề xã hội hóa công tác bảo vệ môi trường ngày càng trở nên quan trọng.

Trong thời gian qua, công tác phổ biển, thúc đẩy bảo vệ môi trường trong các tầng lớp dân cư cũng đã được hình thành và bước đầu được thực hiện như các phong trào thi viết về môi trường, giờ Trái đất, phát động các tháng hành động vì môi trường tại khu dân cư… để cùng cộng đồng chung tay bảo vệ môi trường sống. Tuy nhiên, xã hội hóa bảo vệ môi trường cũng đang tồn tại nhiều bất cập như chưa xây dựng được các quy định pháp lý để khuyến khích khối tư nhân tham gia sâu rộng vào bảo vệ môi trường trong việc xử lý, phục hồi các điểm ô nhiễm, lĩnh vực công nghiệp môi trường; chưa có cơ chế lành mạnh, bình đẳng giữa các doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp nhà nước tham gia bảo vệ môi trường.

Vẫn biết còn nhiều vấn đề môi trường còn bức xúc, trong khi nguồn lực của Nhà nước có hạn, cần thúc đẩy xã hội hóa mạnh mẽ hơn nữa để có thể đạt được những hiệu quả lâu dài trong  công tác bảo vệ môi trường. Cụ thể, cần xây dựng và thực hiện các mô hình hợp tác giữa nhà nước và người dân cùng làm trong việc khác phục, cải tạo các điểm nóng về môi trường; đồng thời cần ban hành các văn bản, hướng dẫn cũng như các ưu đãi về đất đai, vốn, thuế, tín dụng cho các hoạt động bảo vệ môi trường; và truyền thông rộng rãi, nâng cao nhận thức của người dân, doanh nghiệp, các tổ chức chính trị, xã hội, các tổ chức phi chính phủ tham gia tích cực vào công tác môi trường, giám sát thực thi các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường trong thời gian tới./.

 TH

Tin liên quan