Tầm nhìn

Du lịch xanh: Xu hướng phát triển bền vừng cho ngành du lịch

22:14, 26 Tháng Bảy 2012

(DSX)- Tài nguyên thiên nhiên cạn kiện, suy thoái, ô nhiễm môi trường ngày càng nghiêm trọng là những hệ lụy của sự tăng trưởng nóng phụ thuộc quá nhiều vào nguồn tài nguyên thiên nhiên hiện có, sản phẩm Du lịch tự phát và trình độ trang thiết bị, công nghệ thấp. Trong bối cảnh đó, một nền kinh tế xanh, du lịch xanh đang là hướng đi cho sự phát triển bền vững cho hiện tại và tương lai.

ảnh minh họa

Không thể phủ nhận những thành tựu của đất nước nói chung và ngành Du lịch nói riêng trong những năm qua, góp phần tăng trưởng GDP, giảm tỷ lệ đói nghèo, cải thiện đời sống nhân dân. Tuy nhiên, những hệ lụy của sự tăng trưởng nóng phụ thuộc quá nhiều vào nguồn tài nguyên thiên nhiên sẵn có, ý thức của con người trong việc khai thác tài nguyên còn thấp… đang làm gia tăng những gánh nặng lên môi trường sinh thái. Cùng với việc gia tăng các tác động tiêu cực do biến đổi khí hậu toàn cầu, ngành du lịch đang đứng trước những thách thức lớn về phát triển bền vững.

Sáng kiến nền kinh tế xanh (Green Economy Initiative) được đưa ra từ năm 2008 trong Chương trình môi trường Liên hợp quốc (UNEP), trong đó, nhấn mạnh việc đầu tư để bảo tồn và phát triển các nguồn vốn tự nhiên đã và đang được thực hiện đang là giải pháp, là bước ngoặt của cả thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng trong việc thích ứng biến đổi khí hậu và phát triển bền vững nền kinh tế. Báo cáo về nền kinh tế xanh 2010, UNEP đã phân tích sự cần thiết và khuyến nghị những giải pháp để bảo tồn và phát triển các nguồn tài nguyên rừng, tài nguyên nước, tài nguyên thủy sản… và chỉ ra những lợi ích cho hiện tại và tương lai cho môi trường, cho con người trong việc cải thiện kinh tế với các hàng hóa và dịch vụ “xanh”, tăng thu nhập giảm đói nghèo, đảm bảo an ninh năng lượng cho các quốc gia, tránh những biến động của giá cả thị trường và đồng thời hạn chế những ảnh hưởng môi trường cùng các chi phí liên quan đến sức khỏe cộng đồng từ hoạt động sản xuất.

Với mục tiêu đến năm 2020 trở thành một khu vực hội nhập, phát triển hài hòa, thịnh vượng, không đói nghèo và có đa dạng sinh học cao, đầu tư vào nguồn vốn tự nhiên hướng tới một nền kinh tế xanh chính là cách tiếp cận đúng đắn, là chìa khóa để phát triên hài hòa nền kinh tế và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, môi trường. Không nằm ngoài xu hướng chung của nền kinh tế, ngành du lịch đã và đang chuyển mình hướng đến những sản phẩm du lịch xanh, đem lại lợi ích cho môi trường và cộng đồng./.

HH

Tin liên quan