Thế giới

Du lịch giúp bảo vệ các vùng đất ướt trên toàn cầu

06:29, 12 Tháng Bảy 2012

Tại Liên hợp quốc, ngày 11/7, nghiên cứu mới nhất của Tổ chức Du lịch thế giới (UN WTO) và Ban Thư ký Công ước về các vùng đất ướt (COP11) đã khẳng định thực hành du lịch bền vững có thể góp phần bảo tồn, tăng trưởng kinh tế, giảm đói nghèo và hỗ trợ văn hóa của các vùng đất ướt, trong khi với sự đa dạng và phong phú về sinh học, những vùng đất ướt giúp phát triển du lịch.

Du lịch được quản lý tốt sẽ tạo ra các nguồn tài chính giúp bảo vệ những vùng đất ướt có tầm quan trọng sống còn đối với hệ sinh thái trên thế giới.

UN WTO nhấn mạnh du lịch đã được thừa nhận là động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và phát triển. Tăng trưởng du lịch bền vững không chỉ phản ánh những thực tiễn môi trường mà còn phản ánh nguyện vọng của chính khách du lịch muốn phát triển du lịch xanh. Khách du lịch ngày càng có xu hướng chuyển sang các hình thức du lịch xanh và tới những địa chỉ du lịch di sản và hoang dã. Ngoài cung cấp các dịch vụ thiết yếu như nước, lương thực và năng lượng, các vùng đất ướt mở ra những cơ hội quan trọng cho du lịch và du lịch lại tạo ra các lợi ích kinh tế để quản lý bền vững những vùng đất ướt.

Hội nghị lần thứ 11 các bên tham gia COP11 đang diễn ra ở thủ đô Bucarét (Bucharest) của Rumani đã thông qua nghị quyết về vùng đất ướt và du lịch nhằm cung cấp khuôn khổ quan trọng giúp các nước phát triển du lịch lành mạnh và bền vững ở những vùng đất ướt trên thế giới. Tổng Thư ký UN WTO Talép Riphai (Taleb Rifai) nêu rõ rằng các vùng đất ướt là tài sản lớn nhất của du lịch thế giới, thu hút hàng triệu khách du lịch hàng năm. UN WTO và Ban Thư ký COP11 phối hợp quản lý bền vững du lịch ở những vùng đất này cho các thế hệ tương lai thụ hưởng thông qua các chính sách và kế hoạch hành động thích hợp. Số khách du lịch toàn cầu năm 2011 đạt 982 triệu khách quốc tế và sẽ lên tới 1 tỷ khách vào năm 2012 , đem lại thu nhập hơn 1 nghìn tỷ USD hàng năm cho du lịch quốc tế. Hơn một nửa số khách du lịch và thu nhập du lịch này liên quan đến các vùng đất ướt trên toàn cầu./.

Nguồn TTX

 

Tin liên quan