Tầm nhìn

Phát triển bền vững môi trường du lịch biển

05:51, 15 Tháng Tám 2012

(DSX)- Du lịch biển là loại hình du lịch ra đời sớm và phát triển mạnh mẽ trên khắp thế giới. Tại Việt Nam, trong những năm gần đây, du lịch biển đóng góp quan trọng vào tăng trưởng du lịch Việt Nam. Tuy nhiên, song hành với sự phát triển du lịch, vấn đề ô nhiễm môi trường du lịch biển đang là bài toán cần lời giải.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Tất nhiên, cũng không thể phủ nhận mặt tích cực của du lịch biển nhằm tận dụng các tiềm năng tài nguyên biển tạo thu nhập ổn định và nâng cao mức sống cho cộng đồng dân cư đồng thời đem lại nguồn thu cho ngành du lịch các tỉnh ven biển. Và từ đó, một phần nguồn thu từ du lịch được tái đầu tư để nâng cấp cho các sản phẩm du lịch, góp phần tôn tạo những giá trị văn hóa truyền thống của địa phương; góp phần phần khuyến khích dân cư địa phương giữ gìn môi trường biển, sáng tạo những hoạt động văn hóa và sản phẩm du lịch mang bản sắc riêng cho địa phương mình nhằm đem lại lợi ích cho môi trường khu vực cũng như cho ngành kinh doanh dịch vụ của cả nước.

Tuy nhiên, việc khai thác trực tiếp tài nguyên biển trong thời gian qua để phục vụ du lịch đã đe dọa nghiêm trọng đến hệ sinh thái biển, môi trường tự nhiên bị thoái hóa, ảnh hưởng tiêu cực đến sự sống của các loài sinh vật biển, đặc biệt ở các rạn san hô và các khu bảo tồn biển. Việc thiết kế, quy hoạch không hợp lý các khách sản, khu nghỉ dưỡng ven biển đã làm làm mất đi giá trị văn hóa truyền thống của làng chài, làm mất đi tính thẩm mỹ của các công trình kiến trúc và bản sắc của cộng đồng ven biển, làm ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường biển. Do đó, nhu cầu phát triển du lịch gắn với nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường là vấn đề cấp thiết được đặt ra. Không chỉ giới hạn ở các cư dân ven biển mà nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường, du lịch thân thiện với môi trường còn từ phía các khách sạn, khu nghỉ dưỡng, từ đội ngũ hướng dẫn viên du lịch…

Thông qua các hoạt động du lịch thân thiện với môi trường, diễn giải về môi trường, trồng cây, thu gom rác… góp phần giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho cộng đồng và du khách. Khi những đặc trưng văn hóa địa phương được khai thác phục vụ du lịch thì tất yếu tạo cơ hội cho phát triển cộng đồng, cải thiện mức sống người dân, góp phần thúc đẩy bình đẳng giới, tăng cường sự tham gia của phụ nữ và quyền ra quyết định của người dân địa phương. Đồng thời nâng cao trình độ dân trí, nâng cao hiểu biết của người dân về văn hóa vùng miền, nâng cao kỹ năng quản lý các hoạt động du lịch sinh thái, cộng đông địa phương sẽ nhận thây rõ trách nhiệm và lợi ích của việc bảo tồn các giá trị văn hóa. Từ đó có định hướng đúng đắn trong việc phát triển kinh tế địa phương theo hướng bền vững. Đây là một trong những lựa chọn tốt nhất đối với việc bảo vệ môi trường, đồng thời tạo sinh kế cho người dân địa phương, góp phần ổn định cuộc sống và nâng cao ý thức bảo vệ tài nguyên thiên nhiên. Mặt khác, với tỷ lệ 71% bề mặt trái đất được bao phủ bởi biển và các đại dương, ô nhiễm môi trường biển không chỉ tác động trong phạm vi quốc gia mà còn ảnh hưởng trên phạm vi thế giới. Trong Công ước của Liên Hiệp Quốc về Luật biển cũng chỉ ra rằng “Biển và đại dương là di sản chung của nhân loại”. Vì vậy, mỗi quốc gia phải có một cách nhìn nhận nghiêm túc trong khai thác du lịch biển, bảo vệ môi trường biển.

Hướng tới phát triển du lịch biển bền vững, cần có giải pháp tổng thể và sự đồng thuận của chính quyền, người dân địa phương, các doanh nghiệp kinh doanh du lịch. Cụ thể, cần tăng cường quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường các vùng ven biển, các doanh nghiệp kinh doanh du lịch, các cơ sở lưu trú; thực hiện dãn nhãn sinh thái cho các doanh nghiệp kinh doanh du lịch; tăng cường hoạt động tuyên truyền bảo vệ môi trường biển; đặc biệt, cần tăng cường đào tạo và phát triển nguồn nhân lực du lịch biển…

Bảo vệ môi trường không chỉ là nhiệm vụ cấp bách của mỗi quốc gia, của các cấp, các ngành mà là trách nhiệm của mỗi người dân nhằm chống xuống cấp, nâng cao chất lượng môi trường, từ đó nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân sống trong xã hội và phát triển bền vững ngành du lịch. Sức mạnh của du lịch biển không chỉ nằm ở việc tận dụng những điều kiện tự nhiên sẵn có mà còn ở chiến lược đúng đắn khai thác tiềm năng du lịch biển một cách hiệu quả nhất. Cùng với đó, để thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ môi trường, cần phải đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền xã hội hóa làm cho mọi đối tượng hiểu được trách nhiệm để từ đó có ý thức hơn trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên góp phần phát triển du lịch bền vững./.

Tin liên quan