Cảnh báo

Khu bảo tồn ngày càng bị thu hẹp

07:10, 21 Tháng Sáu 2012

Các vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên của Việt Nam ngày càng bị thu hẹp, nhường diện tích cho phát triển du lịch sinh thái, thủy điện, khai thác khoáng sản - đại diện Hiệp hội các Vườn Quốc gia & Khu Bảo tồn Thiên nhiên Việt Nam cho biết.

Theo TS Ngô Tiến Dũng, Vụ Bảo tồn Thiên nhiên, Tổng cục Lâm nghiệp thuộc Bộ Nông nghiệp&Phát triển Nông thôn, từ chỗ năm 1962 có một khu rừng cấm Cúc Phương (Ninh Bình) với diện tích 22.000ha, đến nay Việt Nam có 164 khu bảo tồn (có 30 vườn quốc gia, 134 khu bảo tồn thiên nhiên) với diện tích 2.265.753,88 ha trong đó diện tích có rừng 1.941.452,85 ha; diện tích chưa có rừng 257.291,03 ha; diện tích mặt nước biển 67.010,00ha.

Việt nam đã thiết lập một hệ thống rừng đặc dụng diện tích hơn 2,2 triệu ha, với trên 164 khu rừng đại diện cho hầu hết các hệ sinh thái quan trọng bao gồm cả trên cạn, đất ngập nước, và trên biển.

Đại diện Cục Cảnh sát Phòng chống Tội phạm về Môi trường (C49) Bộ Công an cho biết tính đến năm 2011, cả nước có trên 13,4 triệu ha rừng, độ che phủ đạt 39,5% diện tích lãnh thổ, trong đó có 10,3 triệu ha rừng tự nhiên và 3,1 triệu ha rừng trồng. Tuy đã có sự nỗ lực của các ban ngành và địa phương nhưng chất lượng rừng tự nhiên hiện nay đang bị suy giảm. Những khu rừng có chất lượng cao, trữ lượng lớn không còn nhiều.

Trong năm năm qua, tình trạng suy giảm diện tích rừng vẫn diễn ra ở mức cao. Tổng diện tích suy giảm là 328.379 ha, bình quân mỗi năm suy giảm khoảng 65.600 ha.

 

Theo Ban Quản lý Khu Bảo tồn Thiên nhiên Kim Hỷ (tỉnh Bắc Kạn), khu bảo tồn thiên nhiên Kim Hỷ, với tổng diện tích 15.416 ha, đang phải đối mặt với nạn khai thác gỗ quý hiếm và vàng trái phép. Trên địa bàn không có việc làm nào có thể kiếm tiền nhanh và nhiều bằng việc lên rừng khai thác gỗ quý hiếm, vàng trái phép nên hoạt động này đã lôi kéo hầu hết người dân địa phương, đặc biệt là tầng lớp thanh niên tham gia.

Đây là áp lực rất lớn đối với công tác quản lý bảo vệ rừng, bảo tồn đa dạng sinh học trong khu bảo tồn thiên nhiên Kim Hỷ nếu không có sự quan tâm vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của cấp ủy, chính quyền các cấp từ trung ương đến cơ sở, các ngành chức năng thì rất khó bảo vệ, gìn giữ được nguồn tài nguyên thiên nhiên quý giá này.

Theo ông Dũng, hệ thống rừng đặc dụng Việt Nam đang phải đối mặt với tình trạng suy giảm đa dạng sinh học do tác động của con người. Trong khi đó đội ngũ cán bộ của các khu rừng đặc dụng vừa thiếu về số lượng lại vừa yếu về chuyên môn, do vậy việc triển khai công tác bảo tồn còn nhiều hạn chế.

“Các khu rừng do cấp tỉnh quản lý, thường phân bổ thiếu kinh phí và nguồn kinh phí chủ yếu dựa vào nguồn ngân sách địa phương còn hạn hẹp và thiếu ổn định”, ông Ngô Tiến Dũng chia sẻ tại hội thảo “Tương lai rừng đặc dụng: Một số vấn đề chính sách, nguồn lực và thực thi lâm luật“ ngày 15/6 tại Hà Nội.

Theo Quyết định về chính sách đầu tư phát triển rừng đặc dụng giai đoạn 2011 – 2020 của Thủ tướng Chính phủ, nhà nước khuyến khích phát triển các hoạt động dịch vụ môi trường rừng, kinh doanh du lịch sinh thái trong rừng đặc dụng phù hợp với quy định của pháp luật, nhằm tạo nguồn thu để bù đắp các chi phí, nâng cao thu nhập của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và thay thế dần nguồn đầu tư từ ngân sách nhà nước. Nhà nước có chính sách hỗ trợ đầu tư và tạo cơ chế hưởng lợi cho các thành phần kinh tế, cộng đồng dân cư thôn bản tham gia đầu tư bảo vệ và phát triển rừng đặc dụng.

Nguồn VACNE

 

 

Tin liên quan