Cộng đồng

Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam: Khẳng định vị thế để phát triển

07:08, 02 Tháng Bảy 2012

Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam được thành lập ngày 26/6/2002 theo Quyết định số 82/2002/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Sau mười năm hoạt động, được sự quan tâm và chỉ đạo sát sao của Hội đồng quản lý Quỹ cùng với sự nỗ lực, phấn đấu không ngừng của toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động, Quỹ BVMT Việt Nam đã cơ bản hoàn thành tốt những nhiệm vụ được giao.

Quỹ đã trở thành một “Địa chỉ Xanh” đáng tin cậy, một nguồn vốn hữu ích cho các nhà đầu tư về BVMT hướng tới phát triển bền vững tại Việt Nam. Đến nay, có thể khẳng định, Quỹ BVMT Việt Nam thực sự đứng vững, đang trên đà phát triển mạnh cả về chiều rộng lẫn chiều sâu.

Với tinh thần tận tụy phục vụ vì mục tiêu phát triển bền vững, Lãnh đạo, viên chức và người lao động trong Quỹ đã hết mình vì công việc, luôn luôn chủ động và thể hiện tinh thần phối hợp, hợp tác, giúp đỡ vì lợi ích chung. Bên cạnh đó, Lãnh đạo Quỹ cũng thường xuyên đốc thúc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ và xây dựng một nếp sống văn hóa công sở lành mạnh, thực hiện nghiêm túc giờ làm việc, kỷ luật lao động và năng suất, chất lượng công việc.

 Qua 10 năm hình thành và phát triển, Quỹ BVMT Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh cả về nhân lực và các tiềm lực phục vụ cho phát triển bền vững. Đến nay, Quỹ có 62 cán bộ, viên chức làm việc tại Cơ quan điều hành nghiệp vụ của Quỹ trong đó có 10 Thạc sỹ, 50 Cử nhân, Kỹ sư và 02 Cao đẳng. Đa số cán bộ được đào tạo trong và ngoài nước thuộc các lĩnh vực Kinh tế, Tài chính Ngân hàng, Luật và Môi trường.

Trong công tác chuyên môn, nghiệp vụ Quỹ đã đạt được một số kết quả đáng khích lệ, trong đó nổi bật nhất là công tác cho vay với lãi suất ưu đãi. Tính đến nay,  Quỹ đã cho 144 dự án môi trường vay vốn với tổng hợp đồng tín dụng cho vay hơn 866 tỷ đồng. Vốn vay của Quỹ đã được sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả trong công tác BVMT trên phạm vi toàn quốc. Bên cạnh đó, Quỹ cũng đã tập trung đẩy mạnh một số lĩnh vực công tác khác như:

Công tác tài trợ: Quỹ bắt đầu được thực hiện từ năm 2005, đến nay, Quỹ đã tài trợ cho 112 dự án, nhiệm vụ trong lĩnh vực BVMT trên các lĩnh vực tuyên truyền phổ biến nâng cao nhận thức cộng đồng, khắc phục, xử lý ô nhiễm môi trường do thiên tai, dịch bệnh, bão lũ… với số tiền tài trợ gần 24 tỷ đồng.

Công tác Cơ chế phát triển sạch (CDM): Từ năm 2008 đến nay, Quỹ đã thu   lệ phí bán/chuyển CERs của 07 dự án với số tiền trên 30 tỷ đồng. Quỹ cũng đã chi hỗ trợ kinh phí đối với hoạt động tuyền truyền nhận thức cộng đồng về Biến đổi khí hậu với số tiền gần 2 tỷ đồng.

Công tác ký quỹ khai thác khoáng sản: Quỹ đã tiếp nhận 98 đơn vị đăng ký ký quỹ, với 127 dự án, tổng số tiền là trên 45 tỷ đồng. Tài trợ và thực hiện nhiệm vụ 118 dự án.

Công tác hợp tác phát triển: Quỹ đã phối hợp, hợp tác phát triển với nhiều tổ chức Quốc tế như: Tổ chức phát triển Thế giới (DWW); Quỹ môi trường Thế giới Pháp (FFEM); Cơ quan môi trường Hàn Quốc (KECO); Tổ chức hợp tác phát triển Nhật Bản (JICA); Ngân hàng Thế giới World Bank, Ngân hàng tái thiết Đức; Hợp tác với JetstarPacific xây dựng chương trình giảm hiệu ứng nhà kính; Phối hợp với cơ quan phát triển quốc tế Đan Mạch (DANIDA) trong các dự án BVMT thông qua các dự án về kiểm soát ô nhiễm các khu vực đông dân nghèo (PCDA), nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ và dự án tăng cường năng lực cho kiểm soát ô nhiễm nước ở Việt Nam.

Đặc biệt, Quỹ BVMT Việt Nam đã có hơn 6 năm hợp tác với các đối tác của Cộng hòa Séc trong lĩnh vực BVMT. Hai bên đã ký các Biên bản hợp tác và triển khai nhiều hoạt động phối hợp tài trợ cho các dự án tại các địa phương tại Việt Nam trong viêc cải thiện ô nhiễm môi trường, nâng cao năng lực cho cán bộ trong công tác chuyên môn nghiệp vụ và phối hợp trong các hoạt động nâng cao nhận thức tuyên truyền cộng đồng trong công tác BVMT. Hiệu quả các hoạt động này đã được lãnh đạo hai bộ và Đại sứ quán Cộng hòa Séc tại Việt Nam đánh giá rất cao.

Với những đóng góp tích cực và quan trọng với ngành TN&MT, Quỹ BVMT Việt Nam đã nhận được nhiều danh hiệu và phần thưởng cao quý như: Huân chương Lao động hạng ba (Quyết định số 795/QĐ-CTN ngày 12 tháng 6 năm 2012 của Chủ tịch nước Cộng Hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam), Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ,  Bằng khen của Bộ trưởng Bộ TN&MT, Bằng khen của Đảng ủy Bộ TN&MT đạt thành tích “Trong sạch, vững mạnh” tiên tiến 3 năm liền (2009 - 2012) và nhiều năm liền Quỹ được công nhận Danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc.

 Trong thời gian tới, Quỹ BVMT Việt Nam xác định sẽ tập trung cho một số nhiệm vụ và công việc cụ thể như: Đẩy mạnh hoạt động công tác tín dụng đầu tư, tài trợ và trợ giá sản phẩm điện gió, tạo cơ chế thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao. Tăng cường công tác kiểm tra giám sát và phòng ngừa rủi ro. Đa dạng hóa các hình thức thu hút các nguồn vốn bảo vệ môi trường. Mở rộng hơn nữa quan hệ hợp tác với các tổ chức quốc tế nhằm tăng cường nguồn lực, tranh thủ nguồn vốn, công nghệ tiên tiến, kinh nghiệm quản lý và đào tạo cán bộ chuyên môn, nghiệp vụ trong lĩnh vực hoạt động Quỹ.

Mười năm xây dựng và phát triển, thành công ngày hôm nay của Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam có được chính là nhờ sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường, các bộ ngành có liên quan cùng với những nỗ lực, cố gắng không mệt mỏi cùng với tâm huyết và lòng nhiệt tình của tập thể Lãnh đạo và cán bộ, viên chức, người lao động Quỹ. Đó chính là động lực để Quỹ tiếp tục gặt hái được nhiều thành công trong tương lai và khẳng định vị thế của mình trong công cuộc phát triển chung của ngành TN&MT./. 

Nguồn TC TNMT

Tin liên quan