Ứng dụng

"Ứng dụng công nghệ GIS trong quản lý hệ thống ao hồ và hộ thành hào ở khu vực kinh thành Huế"

10:09, 30 Tháng Sáu 2012

Việc "Ứng dụng công nghệ GIS trong quản lý hệ thống ao hồ và hộ thành hào ở khu vực kinh thành Huế" xuất phát từ thực tiễn nói trên, nhằm đưa ra những giải pháp quản lý hiện tại, thuận tiện cho việc truy xuất thông tin, phục vụ việc khai thác, cải tạo và sử dụng hiệu quả.

Hệ thống ao hồ và hộ thành hào ở khu vực kinh thành Huế. Ảnh Ngoc- Su

Theo thống kê, hiện có tới 30 ao hồ tự nhiên lớn, nhỏ trong thành nội Huế, kết hợp với dòng Ngự Hà (hay còn gọi là "sông Vua") tạo ra mạng lưới "thuỷ quan" lưu thông với nhau chảy ra sông Hương, điều tiết nước một cách khéo léo và hợp lý làm giảm nạn úng ngập cho nội thành Huế. Tuy nhiên, trải qua thời gian, hệ thống ao hồ, hộ thành hào một phần bị bồi lấp nặng nề, phần khác bị san lấp do quá trình đô thị hoá nên không còn đủ khả năng đóng vai trò để điều tiết sự lưu thông nguồn nước.

Việc "Ứng dụng công nghệ GIS trong quản lý hệ thống ao hồ và hộ thành hào ở khu vực kinh thành Huế" xuất phát từ thực tiễn nói trên, nhằm đưa ra những giải pháp quản lý hiện tại, thuận tiện cho việc truy xuất thông tin, phục vụ việc khai thác, cải tạo và sử dụng hiệu quả. Trước hết là quản lý thông tin của tất cả các ao hồ về vị trí, lịch sử, nguồn gốc, hình dạng, diện tích, độ sâu, cấp quản lý, tình hình hiện tại, tình hình sử dụng, yếu tố tác động, thông số chất lượng nước, liên kết hình ảnh... Từ cơ sở dữ liệu xây dựng các biểu đồ, bản đồ chuyên đề phân loại ao hồ theo thông số chất lượng nước (COD, BOD5, DO, pH...) so với tiêu chuẩn cho phép, lựa chọn các hồ theo chỉ tiêu khác nhau, truy xuất thông tin của từng ao hồ cần quan tâm một cách nhanh chóng và hiệu quả...Từ cơ sở dữ liệu và hình ảnh hiển thị trực quan trên bản đồ quản lý hệ thống ao hồ, hộ thành hào, các nhà quy hoạch có thể xác định được hiện trạng, vị trí và diện tích bị san lấp, lấn chiếm từng ao hồ. Đồng thời, hệ cơ sở dữ liệu bản đồ là công cụ hỗ trợ xác định phạm vi quy hoạch trực tiếp trên bản đồ bằng thuật toán Buffer. Vì vậy việc lập kế hoạch và triển khai trong quy hoạch hệ thống ao hồ, hộ thành hào trở nên thuận lợi, nhanh chóng và tốn ít thời gian hơn. Dựa trên diện tích quy hoạch được xác định trên bản đồ để có cơ sở giải tỏa, đền bù một cách hợp lý. Đây là một điểm mới và cũng là một nội dung quan trọng trong việc ứng dụng công nghệ GIS trong quản lý hệ thống ao hồ và hộ thành hào ở khu vực kinh thành Huế, góp phần nâng cao công tác quản lý, phòng chống lũ lụt, ngập úng, bảo vệ môi trường và đảm bảo sự phát triển bền vững khu di tích Đại Nội Huế.

Bên cạnh đó, tỉnh Thừa Thiên - Huế còn ứng dụng công nghệ GIS để quản lý khoảng 1.500 cây xanh khu vực các phường xung quanh Đại Nội Huế. Ứng dụng công nghệ GIS, chỉ cần dùng công cụ Info trên phần mềm Microsoft để biết được cây tên gì, chu vi, chiều cao, khoảng cách giữa hai cây kế tiếp nhau...Tiện lợi của việc ứng dụng mô hình này là giúp Công ty công viên cây xanh Huế quản lý hệ thống cây xanh, tính toán xây dựng mật độ cây xanh trên từng tuyến đường sao cho phù hợp, đến kế hoạch tỉa cây trong mùa mưa, trồng bổ sung, trồng xen vào những khoảng trống, thay vào vị trí những cây xấu, cây đã chết. Đặc biệt, đối với các tuyến đường mới thành lập, hoặc các tuyến đường cần phải mở rộng, giải pháp công nghệ này giúp công ty có được những quyết sách phù hợp trong việc di dời hoặc trồng mới cây xanh...

Nguồn TTX

Tin liên quan