Ứng dụng

Nghiên cứu tổng quan công tác quản lý môi trường các bãi biển du lịch của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và một số địa phương.

06:11, 15 Tháng Sáu 2012

Tác giả Trần Ngọc Lam Tuyền (Viện Kỹ thuật nhiệt đới và Bảo vệ môi trường) vừa thực hiện đề tài nghiên cứu tổng quan công tác quản lý môi trường các bãi biển du lịch của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và một số địa phương

Chất lượng môi trường biển Vũng Tàu xấu đi rất nhiều

Đề tài còn nghiên cứu quy hoạch phát triển du lịch Vũng Tàu đến năm 2020, đánh giá hiện trạng, diễn biến chất lượng môi trường tại các bãi biển thuộc TP Vũng Tàu (không khí, nước biển ven bờ, rác thải) từ năm 2008 đến nay.

Theo đó, môi trường không khí Bãi Sau và Bãi Trước có nồng độ chất ô nhiễm thường cao hơn Bãi Dứa và Bãi Dâu. Môi trường nước ven biển đang bị ô nhiễm hữu cơ và bị ô nhiễm vi sinh nhiều lần. Theo tính toán mức độ ô nhiễm đến năm 2015 và 2020, cho thấy chất lượng môi trường của biển Vũng Tàu xấu đi rất nhiều nếu công tác bảo vệ môi trường không được thực hiện ngay từ bây giờ.

Tác giả đưa ra kiến nghị: UBND TP Vũng Tàu, các cơ quan liên quan cần đưa ra giải pháp quản lý môi trường thống nhất, sớm triển khai quy hoạch và thực hiện đề án quản lý, khai thác bãi biển du lịch Vũng Tàu. Cần có chủ trương mở rộng nghiên cứu triển khai chương trình giám sát tài nguyên sinh vật khu vực bãi biển du lịch TP Vũng Tàu trong chương trình giám sát môi trường; mở rộng chương trình đánh giá hiện trạng môi trường và xây dựng đề án quản lý, khai thác các bãi biển du lịch khác trên địa bàn tỉnh.

Nguồn NLĐ

 

Tin liên quan