Tầm nhìn

Giải pháp bảo tồn di sản văn hóa trước biến đổi khí hậu

06:21, 11 Tháng Sáu 2012

(DSX) - Hội thảo quốc tế Bảo tàng với di sản văn hóa ở lưu vực sông Mê Kông và sông Hằng trong bối cảnh biến đổi toàn cầu được tổ chức tại Huế trong 2 ngày 11 và 12 tháng 6.

Tháp đôi - Bình định

Biến đổi khí hậu những năm gần đây đã trở thành đề tài nóng trong nhiều cuộc hội thảo, hội nghị, trên các diễn đàn không chỉ ở trong nước mà trên khắp thế giới. Biến đổi khí hậu ảnh hưởng đến mọi mặt của đời sống sinh hoạt cũng như kinh tế của người dân, ảnh hưởng đến cả những di sản văn hóa, ảnh hưởng đến lịch sử của cả nhân loại

Cuộc hội thảo về bảo tồn di sản văn hóa trước biến đổi khí hậu được tổ chức tại Huế có khoảng 50 nhà khoa học đến từ 11 quốc gia. Hội thảo do Bảo tàng Dân tộc học, Viện Văn hoá nghệ thuật VN tổ chức. Mục đích của hội thảo nhằm chỉ ra những tác động của biến đổi khí hậu đối với các di sản văn hóa vật thể và phi vật thể, các di chỉ khảo cổ… Đồng thời, đây cũng là nơi giúp các nhà quản lý, các nhà khoa học tìm ra giải pháp thích ứng và kinh nghiệm.

Đây là hội thảo lần đầu tiên được tổ chức tại nước ta đã thu hút chuyên gia, các nhà khoa học, nhà quản lý các nước trong lưu vực sông Mê Kông và sông Hằng cũng như các nước Trung Quốc, Nhật Bản, Hy Lạp, Úc đến tham dự, bàn bạc và đóng góp ý kiến.

NLH

 

Tin liên quan