Tầm nhìn

Quản lý ô nhiễm KCN lưu vực sông Đồng Nai, sông Nhuệ-Đáy

11:19, 08 Tháng Sáu 2012

Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt danh mục “Dự án quản lý ô nhiễm Khu công nghiệp thuộc lưu vực sông Đồng Nai, sông Nhuệ-Đáy” do Ngân hàng Thế giới (WB) tài trợ với tổng kinh phí là 58,85 triệu USD, trong đó nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) là 55 triệu USD.

Vốn đối ứng bằng tiền mặt và hiện vật (tương đương 8,85 triệu USD) được bố trí theo quy định hiện hành Mục tiêu của Dự án quản lý ô nhiễm Khu công nghiệp thuộc lưu vực sông Đồng Nai, sông Nhuệ-Đáy nhằm tăng cường thiết chế quản lý, kiểm soát ô nhiễm công nghiệp tại các khu công nghiệp thuộc lưu vực sông Đồng Nai và Nhuệ - Đáy; hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp phát triển khu công nghiệp thuộc 2 lưu vực sông nêu trên đầu tư xây dựng trạm xử lý nước thải tập trung. Cùng ngày, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã phê duyệt danh mục dự án “Kết hợp bảo vệ vùng ven biển và phục hồi đai rừng ngập mặn tỉnh Kiên Giang” sử dụng vốn vay ưu đãi của Chính phủ Cộng hòa liên bang Đức trị giá 09 triệu Euro. Phó Thủ tướng giao UBND tỉnh Kiên Giang hoàn thiện văn kiện dự án theo góp ý của các cơ quan; thẩm định, phê duyệt và triển khai thực hiện dự án theo quy định hiện hành về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA).

Nguồn CP

Tin liên quan