Tầm nhìn

Xây dựng đề án sử dụng hiệu quả kinh phí sự nghiệp môi trường

05:14, 24 Tháng Năm 2012

Ngày 23/5, tại Hà Nội, Tổng cục Môi trường - Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp Ban Dự án quản lý Nhà nước về Môi trường cấp tỉnh tại Việt Nam (VPEG) tổ chức Hội thảo: “Quản lý hiệu quả kinh phí sự nghiệp môi trường và tìm nguồn tài chính cho quản lý ô nhiễm công nghiệp”.

Mục đích của Hội thảo là tham khảo ý kiến với các cơ quan, ban, ngành liên quan về những phát hiện cũng như những kiến nghị để cải tiến hoạt động quản lý kinh phí sự nghiệp môi trường ở cả cấp quốc gia và địa phương, là cơ sở xây dựng luận cứ để xuất trình Chính phủ và Quốc hội tăng 1% ngân sách nhà nước cho kinh phí sự nghiệp môi trường lên một con số thích hợp, qua đó đề xuất sửa đổi Thông tư 45/2010/ TTLT- BTC- BTNMT. Đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường cùng nhiều chuyên gia trong nước và quốc tế đã đóng góp những ý kiến xác đáng và trọng tâm đối với vấn đề này.
PGS. TS. Nguyễn Danh Sơn, Viện Khoa học Xã hội Việt Nam cho rằng: Trong tầm nhìn trung và dài hạn (đến năm 2020), các vấn đề về môi trường và bảo vệ môi trường sẽ vẫn còn tiếp tục “nóng”, gia tăng cả về mức độ và cả về phạm vi, trong khi đó nguồn lực tài chính cho bảo vệ môi trường vẫn sẽ còn phải dựa nhiều vào chi tiêu và đầu tư của Nhà nước. Từ năm 2007 đến nay, kinh phí chi thường xuyên cho hoạt động sự nghiệp môi trường, hàng năm không dưới 1% so với tổng chi ngân sách Nhà nước. Hiện nguồn kinh phí này vẫn còn ít và thấp xa so với yêu cầu thực tế cũng như so với “ngưỡng” chung quốc tế, khu vực.
Qua khảo sát, điều tra xã hội học dưới hình thức phiếu hỏi và phỏng vấn sâu tại 12 địa phương, trong đó có 8 tỉnh, thành thuộc Dự án VPEG, hầu hết các địa phương đều thống nhất về sự cần thiết phải tăng hơn nữa nguồn chi sự nghiệp môi trường, cho tương hợp với mức chi bình quân chung của nhiều nước trên thế giới (khoảng 1 đến 3% GDP) trong phát triển kinh tế xã hội, đẩy mạnh công nghiệp hóa, đô thị hóa.
Các đại biểu tham dự Hội thảo đều nhất trí cho rằng phần kinh phí tăng lên cần được tập trung vào các nhiệm vụ chính như: Hỗ trợ tăng cường và đảm bảo năng lực quan trắc, nhất là quan trắc tự động; hỗ trợ các địa phương thực hiện các dự án bảo vệ môi trường đã được phê duyệt; xây dựng các văn bản quản lý môi trường, xây dựng các mô hình xử lý môi trường thí điểm và nhân rộng, hướng dẫn, chuyển giao công nghệ xử lý; hỗ trợ quản lý chất thải sinh hoạt ở các địa bàn có dân cư tập trung ở đô thị và nông thôn; khuyến khích hoạt động xử lý chất thải rắn nhằm giảm thiểu chôn lấp; bảo vệ, bảo tồn đa dạng sinh học; tăng cường năng lực quản lý môi trường địa phương.
Dự án Quản lý Nhà nước về Môi trường Cấp tỉnh ở Việt Nam (VPEG) là Dự án do Chính phủ Canada hỗ trợ về mặt kỹ thuật và tài chính, Tổng cục Môi trường là cơ quan đầu mối tổ chức thực hiện. Mục đích của Dự án là hỗ trợ cho quá trình tăng trưởng kinh tế một cách cân bằng, thông qua những cải cách thúc đẩy cho việc quản lý Nhà nước minh bạch và hợp lý, trong đó có nội dung liên quan tới kinh phí sự nghiệp môi trường.

Nguồn TTX

Tin liên quan