Tầm nhìn

Hoàn thiện dự thảo Chiến lược Bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn 2030

03:00, 17 Tháng Năm 2012

Chiều 16/5, tại trụ sở mới Bộ Tài nguyên và Môi trường số 06 Tôn Thất Thuyết, Thứ trưởng kiêm Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường Bùi Cách Tuyến đã chủ trì cuộc họp góp ý cho dự thảo Chiến lược Bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn 2030.

Tham dự cuộc họp có các Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường Lê Kế Sơn, Nguyễn Thế Đồng, Hoàng Dương Tùng; đại diện Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính và lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Tổng cục Môi trường.

Về phía Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường có TS. Nguyễn Văn Tài – Viện trưởng, TS. Nguyễn Trung Thắng – Phó Viện trưởng.

Sau khi nghe TS. Nguyễn Văn Tài trình bày tóm tắt bản dự thảo Chiến lược đã được chỉnh sửa, tiếp thu các ý kiến đóng góp của các Bộ, ngành và địa phương, các đại biểu đã phát biểu góp ý nhằm hoàn thiện dự thảo Chiến lược trước khi trình Chính phủ. Theo đó, các đại biểu đều thống nhất điều chỉnh lại một số thuật ngữ; xem xét dự thảo Chiến lược trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế,...

Phát biểu kết luận tại cuộc họp, Thứ trưởng Bùi Cách Tuyến tuyên dương Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường trong đó có lãnh đạo Viện đã nỗ lực xây dựng và hoàn thiện dự thảo Chiến lược. Thứ trưởng cũng đề nghị Ban soạn thảo tiếp thu ý kiến quý báu của các đại biểu – lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Tổng cục Môi trường là những cán bộ có tâm huyết với ngành môi trường, trực tiếp làm công tác quản lý nhà nước về môi trường. Thứ trưởng chỉ đạo Ban soạn thảo tập trung cao độ hoàn thiện dự thảo trong thời gian sớm nhất, đảm bảo thời gian biểu đã đề ra. 

Trong thời gian qua, Tổng cục Môi trường đã cử Văn phòng Tổng cục là đơn vị đầu mối phối hợp thường xuyên với Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường trong quá trình hoàn thiện dự thảo Chiến lược cũng như xây dựng Kế hoạch hành động BVMT quốc gia đến năm 2020. Tổng cục Môi trường cũng phối hợp với Viện tổ chức 02 Hội thảo lấy ý kiến của các chuyên gia, đại diện các Sở Tài nguyên và Môi trường cho các dự thảo.

Bộ Tài nguyên và Môi trường – Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường đã nhận được ý kiến đóng góp của các Bộ, ngành, địa phương và một số tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức quần chúng. Hầu hết các ý kiến đều nhất trí với sự cần thiết, bố cục và nội dung của dự thảo Chiến lược BVMT quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn 2030. Các ý kiến cụ thể đã được Bộ nghiên cứu, tiếp thu, chỉnh sửa và hoàn thiện dự thảo cho tới nay.

Nguồn VEA

Tin liên quan